Psykoterapiakoulutuksesta tuore ministeriön selvitys

Sosiaali- ja terveysministeriö on tuottanut psykoterapiakoulutuksesta ajankohtaisen selvityksen. Selvityshenkilö toteaa koulutuksen aseman virallistamisen ratkaisuksi, joka mahdollistaa koulutusten kustannusten alenemisen opiskelijoille, ammattilaisten osaamisen vahvistamisen ja toiminnan paremman yhteyden palvelujärjestelmään.

Mindfullness – helmikuun vertaistuellinen Ratkes-ilta

Suomalainen masennuksen Käypä hoito -suositus toteaa myös psykoterapian ensisijaiseksi tai keskeiseksi hoitomuodoksi. PsykoterapiaTietoisuus on muutoksen edellytys ja apu voimavarakeskeisessä työskentelyssä. Se auttaa hyväksyvän ymmärryksen läsnäolon.

Mielenterveysstrategia vuosille 2020-2030

Mielenterveyden asema osana ihmisten terveyttä ja onnellisuutta on kasvanut. Henkilön psyykkisistä toiminnoista, kuten uuden oppimisesta sekä mukautumisesta ja päätöksentekokyvystä on tullut yhä tärkeämpiä muuttuvassa yhteiskunnassa.

Inclusion and sustainable development

Covid – 19 showed how companies and organizations changed their policies to meet customers’ needs. Digilics happened quickly, teaching moved online, restaurants started pick-up sales and people-to-people caring increased.