Mindfullness – helmikuun vertaistuellinen Ratkes-ilta

Suomalainen masennuksen Käypä hoito -suositus toteaa myös psykoterapian ensisijaiseksi tai keskeiseksi hoitomuodoksi. PsykoterapiaTietoisuus on muutoksen edellytys ja apu voimavarakeskeisessä työskentelyssä. Se auttaa hyväksyvän ymmärryksen läsnäolon.

Mielenterveysstrategia vuosille 2020-2030

Mielenterveyden asema osana ihmisten terveyttä ja onnellisuutta on kasvanut. Henkilön psyykkisistä toiminnoista, kuten uuden oppimisesta sekä mukautumisesta ja päätöksentekokyvystä on tullut yhä tärkeämpiä muuttuvassa yhteiskunnassa.

Inclusion and sustainable development

Covid – 19 showed how companies and organizations changed their policies to meet customers’ needs. Digilics happened quickly, teaching moved online, restaurants started pick-up sales and people-to-people caring increased.

Ostopalvelupsykoterapia – kuinka nopeasti hoitoon

Psykoterapioiden tehosta mielenterveyden häiriöiden hoidossa on vahvaa tieteellistä näyttöä. Tästä huolimatta hoidon tarve ja näyttöön perustuvat hoidot eivät suomalaisessa hoitojärjestelmässä kohtaa riittävän hyvin.

Psykoterapiat koronaepidemian aikana

Valtiovallan antamien rajoitusten ja suositusten tavoitteena on ollut hidastaa ja estää koronaviruksen leviämistä Suomessa, turvata terveydenhuollon kapasiteetti ja kantokyky kaikkialla maassa sekä suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.