Search
Close this search box.

Lasten ja nuorten terapiatakuu toteutumassa

Pääministeri Orpon hallitusohjelma sisältää runsaasti esityksiä mielenterveyspalveluiden tehostamiseen. Kokonaan uusia avauksia on joukossa vähän. Pääpaino on Marinin hallituksen aloittamien hankkeiden ja ideoiden vieminen eteenpäin. Nyt näyttää lasten ja nuorten terapiatakuu toteutuvan. Uuden lainsäädännön olisi tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Vuoden 2019 kansalaisaloite terapiatakuusta (KAA 10/2019 vp) on siten kantamassa hedelmää. Tuolloin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta painotti, että psykososiaalisten hoitomuotojen sekä psykoterapian saatavuutta turvaavia toimia on jatkettava.

Ratkes-safarilla Kuopiossa

Safari tuo mieleen ajatuksen ajosta jeepillä pölyävän savannin halki. Nähdä leijonia, norsuja, seeproja, kirahveja, virtahepoja ja paljon muuta. Ihailla luonnon monimuotoisuutta. Ajatuksena on tuntea hiukan pelkoa lymyävistä vaaroista, mutta samalla uteliaisuutta kohdata jotakin uutta.

Ratkes-päivät Kuopiossa

RATKES – ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys järjesti vuoden 2023 perinteiset Ratkes-päivät yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Päivien perinne ulottuu yli 20 vuoden taakse. Tavoitteena on edistää ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneen asiakastyön ja terapian tuntemusta ja arvostusta sekä niistä kiinnostuneiden ihmisten välistä yhteistyötä. Tähän työhön saimme nyt mukaamme Savonia-ammattikorkeakoulun.

Psykoterapiakoulutuksen rahoitus hallitusohjelmassa

Mielenterveyden häiriöiden kustannuksiksi on arvioitu Suomessa 11 miljardia euroa vuodessa. Siksi niiden hyvä ehkäisy ja hoito on kansanterveyden ja myös kansantalouden näkökulmasta keskeistä. Nyt uudessa hallitusohjelmassa on osoitettu vuosittaisena pysyvänä määrärahana 10 miljoonaa euroa saattamaan psykoterapiakoulutus maksuttomaksi ja/tai kaksiportaiseksi.

Kohti valtioneuvoston periaatepäätöstä mielenterveydestä

Vaalien jälkeen kootaan uutta hallitusta. Uuden hallituksen ohjelma tulee olemaan keskeinen Suomen tulevaisuuden rakentamisessa. Ministeriöt ovat osaltaan aloittaneet hallitusohjelman valmistelutyön. Mielenterveys on toivottavasti uudessa ohjelmassa keskeisesti mukana.

Psykoterapiakoulutuksesta tuore ministeriön selvitys

Sosiaali- ja terveysministeriö on tuottanut psykoterapiakoulutuksesta ajankohtaisen selvityksen. Selvityshenkilö toteaa koulutuksen aseman virallistamisen ratkaisuksi, joka mahdollistaa koulutusten kustannusten alenemisen opiskelijoille, ammattilaisten osaamisen vahvistamisen ja toiminnan paremman yhteyden palvelujärjestelmään.

Mindfullness – helmikuun vertaistuellinen Ratkes-ilta

Suomalainen masennuksen Käypä hoito -suositus toteaa myös psykoterapian ensisijaiseksi tai keskeiseksi hoitomuodoksi. PsykoterapiaTietoisuus on muutoksen edellytys ja apu voimavarakeskeisessä työskentelyssä. Se auttaa hyväksyvän ymmärryksen läsnäolon.