Psykoterapiakoulutuksen rahoitus hallitusohjelmassa

Mielenterveyden häiriöiden kustannuksiksi on arvioitu Suomessa 11 miljardia euroa vuodessa. Siksi niiden hyvä ehkäisy ja hoito on kansanterveyden ja myös kansantalouden näkökulmasta keskeistä. Nyt uudessa hallitusohjelmassa on osoitettu vuosittaisena pysyvänä määrärahana 10 miljoonaa euroa saattamaan psykoterapiakoulutus maksuttomaksi ja/tai kaksiportaiseksi.

Kohti valtioneuvoston periaatepäätöstä mielenterveydestä

Vaalien jälkeen kootaan uutta hallitusta. Uuden hallituksen ohjelma tulee olemaan keskeinen Suomen tulevaisuuden rakentamisessa. Ministeriöt ovat osaltaan aloittaneet hallitusohjelman valmistelutyön. Mielenterveys on toivottavasti uudessa ohjelmassa keskeisesti mukana.

Psykoterapiakoulutuksesta tuore ministeriön selvitys

Sosiaali- ja terveysministeriö on tuottanut psykoterapiakoulutuksesta ajankohtaisen selvityksen. Selvityshenkilö toteaa koulutuksen aseman virallistamisen ratkaisuksi, joka mahdollistaa koulutusten kustannusten alenemisen opiskelijoille, ammattilaisten osaamisen vahvistamisen ja toiminnan paremman yhteyden palvelujärjestelmään.

Mindfullness – helmikuun vertaistuellinen Ratkes-ilta

Suomalainen masennuksen Käypä hoito -suositus toteaa myös psykoterapian ensisijaiseksi tai keskeiseksi hoitomuodoksi. PsykoterapiaTietoisuus on muutoksen edellytys ja apu voimavarakeskeisessä työskentelyssä. Se auttaa hyväksyvän ymmärryksen läsnäolon.