Search
Close this search box.
pexels-pixabay-40799

Ratkaisukeskeinen värimaailma – vertaistuellinen Ratkes-ilta

Huhtikuun 2022 vertaistuellinen Ratkes-ilta keräsi yhdeksän aktiivista jäsentä eri puolilta maata keskustelemaan ratkaisukeskeisen kentän käytännön kokemuksista.

Mukana oli monipuolisesti psykoterapian, työnohjauksen, opetus- ja sivistystoimen ja organisaation johtamisen asiantuntijoita.  Keskustelua käytiin työn haasteista nopeasti muuttuvassa usein pelottavassa ulkoisessa ympäristössä.

Illassa etsittiin kipinää oman työn kehittämiseen toisilta oppimalla. Samalla luotiin yhteishenkeä monien terapeuttien ja työnohjaajien toimiessa yksin. Tämä luo tarpeen kuulla toisten kokemuksia. Digitaalinen maailma videoyhteyden kautta antaa mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia koko maan alueelta. Mukana illassa oli edustajia niin Helsingistä Ouluun kuin Joensuusta Poriin. 

Asiakastyön haasteissa on hyvä liikkua ajassa ja siirtyä eteenpäin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa asiakkaalle ja ryhmälle hyvän tavan joustavasti löytää keinoja ja avaimia tulevaisuuteen. Ohjaajan on osattava dynaamisesti liikkua tunteiden maailmassa. Ihmisellä itsellään on se tieto, mikä auttaa eteenpäin ja rakentaa ratkaisut. Tämä asiakkaan taito on saatava esille.

Tapaamisessa keskusteltiin siitä, kuinka kauan asiakkaan tai työnohjauksen ryhmän voi antaa olla sisällä menneisyyden ongelmissa. Todettiin, että ongelmapuhetta tarvitaan eikä siitä heti tule siirtyä ratkaisujen etsintään. Illan osallistujat kertoivat, kuinka työnohjauksessa ryhmä voi ensimmäisessä tapaamisessa keskittyä kokonaan ongelmiin. Seuraavilla käynneillä ryhmä usein siirtyy automaattisesti etsimään askeleita kohti parempaa tulevaisuutta.  Kertomuksen väri muuttuu nopeasti. Väreillä on merkitystä ja sitä voi käyttää apuna kuvaamaan muutosta. Fläppitaululle eri väreillä kirjoitetut tekstit voivat olla avuksi. Niissä näkyy nopeasti ryhmän ajattelun muutos. Työssä siniset värit voivat olla tekoja ja tavoitteita, vihreät toimivia ja kantavia, mustat oivalluksia ja punaiset ongelmia. Ryhmä havaitsee ja oivaltaa työnohjauksen edetessä, miten värimaailma muuttuu ongelmista tavoitteisiin ja kohti ratkaisuja.

Psykoterapioiden alussa asiakas usein haluaa keskittyä puhumaan vain ongelmista.  Menneisyydestä puhuttaessa on mukana aina tunnetta. Sille on terapiassa annettava oma tilansa. Vaakakupin on saatava aikaa tyhjentyä, jotta päästään eteenpäin. Menneestä ajasta voi terapeutti nostaa esille asioita, jotka ovat toimineet. Voimavarana ovat usein myös entiset kokemukset. Lapsuuden tuntemuksista voi muodostua keino ja voima nykyheteen. Asiakkaan omasta kokemushistoriasta voivat nousta esille ratkaisut nykypäivään ja tavoitteet tulevaan. Asiakkaan oma luovuus ja mielikuvitus on saatava esille. Pelkästään järjellä ei pidä edetä. 

Illan osallistujat nostivat esille kursseja ja koulutuksia sekä julkaisuja, joista he olivat saaneet apua oman toiminnan kehittämiseen. Tietoa ja kokemuksia jaettiin. Terapeutin puheessa verbien eli teonsanojen käyttö on tärkeää. Se vie eteenpäin ja sitouttaa muutokseen. Tavoitteet tulevat lähemmäksi. Ratkaisukeskeisyyden hienous on siinä, että se antaa keinot kertoa, mihin voimavarat riittävät ja miten tehdään vaihtoehtoista tarinaa. Uuden tarinan tekee asiakas. Terapiassa on hyvä huomata, että kun asiakas alkaa toistaa samaa tummaa ongelmapuhetta, on oikea hetki siirtyä eteenpäin käsittelemään toivetta onnistuneesta tulevaisuudesta.

Illan aikana ehdittiin keskustella myös terapiatakuusta ja kansalaisaloitteesta psykoterapiakoulutuksen rahoituksen muuttamisesta sekä yliopistojen mahdollisuudesta lisätä psykoterapeuttien koulutusta. KELA:n kuntoutuspsykoterapian rahoituksen tulevaisuus ja siihen liittyvä kansallinen keskustelu olivat esillä. Tietoa ja kuulumisia jaettiin. Ilta kului nopeasti ja jätti hyvän mielen. Jokainen voi tehdä ratkaisukeskeistä työtä ylpeydellä sekä uskoa ja luottaa itseensä. Ratkaisukeskeinen viitekehys antaa hyvän taustan omalle työlle.

Seuraava vertaistuellinen Ratkes-ilta päätettiin järjestää torstaina 8. syyskuuta kello 17.00 – 18.30. Tulevassa illassa on tarkoitus vaihdella luovasti ajankohtaisia ratkaisukeskeisen maiseman näkymiä. Katja Kiiskeltä saa Zoom-videolinkin syksyn tapaamiseen. Tervetuloa mukaan jakamaan ajatuksia!

Timo Keistinen

Ratkes ry:n puheenjohtaja

Jaa tämä postaus

Lue myös