Search
Close this search box.

RATKES – ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys ry

Tietoturvaseloste

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme, Ratkes-lehden tilaajistaja ilmoittajista sekätapahtumien osallistujista. Henkilötietoja keräämme vain siinä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsen- tai asiakassuhdettamme.Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatammehenkilötietoja käsitellessämme.

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilön nimi: Timo Keistinen
Osoite: Suonionkatu 4 B 30, 00530 Helsinki
Sähköpostiosoite: info@ratkes.fi
Puhelinnumero: 044 500 8008

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Jäsen- ja asiakasrekisteriin tallennamme yhteystiedot kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoite sekä jäsensuhdetta koskevat laskutus- ,maksu- ja tilaustiedot. Tietolähteenä ovat jäsenen hakemuksessaan antamat tiedot. Tietoja käytetään jäsenyyksien ylläpitoon, sähköiseen jäsenviestintään ja tilastointiin.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli jäsen ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä, tiedot poistetaan välittömästi. Ellei rekisteröity ole maksanut jäsenmaksuaan kahteen vuoteen jäsenen henkilötiedot poistetaan ja muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretäEU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Rekisteröidyn oikeudet/ Tietojen tarkastus-ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää osoitteeseen info@ratkes.fi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Palveluntarjoaja on huolehtinut järjestelmän tietoturvasta muun muassa seuraavasti:

  • Jäsenrekisterin dataliikenne on salattu SSL-suojauksella.
  • Kaikki salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. Salasanoja ei välitetä sähköpostilla.
  • Kunkin asiakkaan tiedot sijaitsevat erillisessä tietokannassa.
  • Kriittiset operaatiot, muun muassa kirjautumiset järjestelmään, tallennetaan järjestelmälogiin.