Ratkes-lehti

Ohjeita aineistojen lähettäjille

RATKES-lehti julkaisee dialogista ratkaisu- ja voimavarasuuntautunutta ajattelua, työskentelyä, tutkimusta ja kulttuuria käsitteleviä artikkeleita, selostuksia, katsauksia, keskustelupuheenvuoroja, haastatteluja, kirjallisuusesittelyjä, koulutus- ja konferenssiselostuksia sekä muuta aihepiiriin liittyvää aineistoa.

Toimitus varaa oikeuden editoida käsikirjoituksia. Lehdet siirretään myöhemmin myös Ratkesin verkkopalveluun www.ratkes.fi Tarkemmat ohjeet on Ratkes-lehden verkkosivulla www.ratkes.fi

Käsikirjoitukset voi lähettää sähköpostilla word- tai rtf-tiedostona päätoimittajalle. Artikkelin pituus voi olla enintään kahdeksan liuskaa (Times 12, fontin koko 12, riviväli 1,5). Kuviot ja taulukot sisältyvät tähän sivumäärään. Toivomus on, ettet muotoile tekstiäsi; sivunumerointi, sisennykset ja ylimääräiset välilyönnit hankaloittavat toimitustyötä ja taittamista.

Kirjoituksen yhteydessä julkaisemme mielellämme kirjoittajan valokuvan ja hänen yhteystietonsa: nimi, arvo ja/tai ammatti, sähköpostiosoite tai www-sivujen osoite.

Valokuvat, piirrokset ja kuviot lähetetään sähköpostitse sekä jpg- että pdf-muotoisina. Kuvien laatuun kannattaa kiinnittää huomiota, ja kuvien tiedostokoko tulisi olla riittävän suuri.

Lähdeviitteet merkitään tekstiin sulkeisiin ilmoittamalla tekijä ja julkaisuvuosi, esim. (Russell & Carey 2006) tai ”Russell ja Carey (2006) toteavat, että – -”. Suorat lainaukset merkitään lainaus- merkeillä; tällöin lähdeviitteessä ilmoitetaan myös sivunumero (Russell & Carey 2006, 35).

Lähteet ja kirjallisuus luetteloidaan aakkosjärjestyksessä tekijän nimen mukaan. Lähdetietoihin merkitään tekijän nimi, julkaisuvuosi, teoksen tai artikkelin nimi, kääntäjän nimi, jos kyseessä on käännös, julkaisupaikka ja julkaisija.

Ilmoitukset lähetetään painovalmiina pdf-tiedostoina.

RATKES-LEHDEN KIRJOITTAJILLE JA KUVAAJILLE

Lehteä ollaan muuntamassa sähköiseen muotoon. Muutos edellyttää uudelleenjulkaisusopimuksen tekemistä kirjoittajien ja kuvaajien kanssa. Aiemmin paperiseen lehteen kirjoittaneilta tai kuvia lähettäneiltä henkilöiltä tullaan pyytämään lupa uudelleenjulkaisuun sähköisessä tai paperisessa muodossa.

Voit oma-aloitteisesti lähettää allekirjoitetun sopimuksen toimitussihteerille skannattuna tai paperisena.

Yhteystiedot

ratkes.toimitus@gmail.com 
Eskolantie 6 B 27, 00720 Helsinki