Search
Close this search box.
Ratkes-lehti

Ohjeita aineistojen lähettäjille

RATKES-lehti julkaisee dialogista ratkaisu- ja voimavarasuuntautunutta ajattelua, työskentelyä, tutkimusta ja kulttuuria käsitteleviä artikkeleita, selostuksia, katsauksia, keskustelupuheenvuoroja, haastatteluja, kirjallisuusesittelyjä, koulutus- ja konferenssiselostuksia sekä muuta aihepiiriin liittyvää aineistoa.

Ratkes-lehden numeroita julkaistaan nykyään verkkolehtinä ja painettuina. 

Käsikirjoitus lähetetään sähköpostilla Word- tai rtf-tiedostona päätoimittajalle. Artikkelin pituus on enintään kahdeksan konekirjoitusliuskaa (Times 12, fontin koko 12, riviväli 1,5); kuviot ja taulukot sisältyvät tähän sivumäärään. Älä muotoile tekstiäsi, sillä muotoilumerkinnät, mm. sivunumerointi, oikean reunan tasaus, sisennykset ja ylimääräiset välilyönnit, hankaloittavat toimitustyötä.

Kirjoituksen yhteydessä julkaisemme myös kirjoittajan valokuvan ja hänen yhteystietonsa: nimi, arvo ja/tai ammatti, sähköpostiosoite tai www-sivujen osoite.

Valokuvat (jpg- tai png-muotoisina) sekä piirrokset ja kuviot (pdf-muotoisina) lähetetään sähköpostitse aina erikseen, vaikka ne olisivat artikkelissa mukana. Kuvien laatuun kannattaa kiinnittää huomiota, ja kuvien tiedostokoon tulisi olla riittävän suuri (painetussa lehdessä 300 dpi, verkossa 200 dpi). Kuvan mukaan liitetään myös kuvaajan nimi.

Lähteet merkitään tekstiin sulkeisiin ilmoittamalla tekijä ja julkaisuvuosi, esim. (Russell & Carey 2006) tai ”Russell ja Carey (2006) toteavat, että – -”. Suorat lainaukset merkitään lainausmerkeillä; tällöin lähdeviitteessä ilmoitetaan myös sivunumero (Russell & Carey 2006, 35).

Lähteet ja kirjallisuus luetteloidaan aakkosjärjestyksessä tekijän nimen mukaan. Lähdetietoihin merkitään tekijän nimi, julkaisuvuosi, teoksen tai artikkelin nimi, kääntäjän nimi, jos kyseessä on käännös, julkaisupaikka ja julkaisija.

Toimitus varaa oikeuden editoida käsikirjoituksia.


Ilmoitukset painettuun lehteen lähetetään painovalmiina pdf-tiedostoina.

Yhteystiedot

ratkes.toimitus@gmail.com 
Eskolantie 6 B 27, 00720 Helsinki