Search
Close this search box.
ratkes-vertaistuellinen-ilta

Vertaistuellinen Ratkes-ilta – luovuttaa rakentamassa

Ratkaisukeskeisten luovien menetelmien tavoitteena ei ole lopputulos vaan prosessi. On syytä antaa luovuuden näkyä, kuulua ja elää.

Leikkimieli, kekseliäisyys ja uudet ideat luonnostelevat ja rakentavat tuoreita näkökulmia. Harrastukset ja siihen liittyvä osaaminen voivat olla oiva apuväline terapiakäytössä. Asiakkaan ja terapeutin sitoutuminen tuloksia tuottavaan luovaan terapiaan näkyy menestyksenä. On siis etsittävä oma menetelmä miljoonien menetelmien joukosta. Erilaiset ryhmädynaamiset ilmiöt tarjoavat otollisen pohjan draamaterapiaan oppimisen välineenä. Taideterapia eheyttää vuorovaikutuksen sekä ilmaisun kautta, kun osallistuvat henkilöt ovat aktiivisia toimijoita. Menestys tarjoaa voimaantumisen tunteita. Työssä apuna voidaan käyttää hahmotyötä, toimintaa, liikkeitä, mielikuvia, värejä sekä kuvia. Luovuusterapia soveltuu käytettäväksi yksilöiden, ryhmien, perheiden ja yhteisöjen kanssa. 

Syyskuun Ratkes vertaistuellisessa illassa opimme luovuusterapian näkökulmia Henna Laitisen johdolla pohtiessamme luovuuden käyttöä terapiatyössä. Ilta oli luovuuden herättelyä käsitteenä ja haasteena, jotta se voidaan valjastaa ratkaisukeskeiseen terapiaan. Keskustelu herätti kysymyksiä, ajatuksia, kuinka, miten, kenen kanssa, voinko, osaanko, saanko. Oli mielenkiintoista ja innostavaa pohtia luovuuden näkökulmia yhdessä.

Maailma perustuu muutokseen, ei pysyvyyteen ja olemiseen vaan tulemiseen. Uusia luovia ajatuksia ja malleja tarvitaan. Olemassaolo koostuu tapahtumista, prosesseista. Siis jostakin, joka ei ole kiistaton, vaan jonka voi kokea jatkuvana muutoksena, mahdollisuutena. Siirtymässä toteutuu kaiken kattava pysymättömyys. Aika ja ajatukset eivät ole liikkumaton pysähtyneisyys. Maailma ei ole kappaleiden ja esineiden kokoelma. Se on tapahtumien kokoelma.

Koettujen sattumien tarinoiden maailma on yksityiskohtainen ja elävä. Niiden fiktiivinen historia on täynnä uudissanoja. Ne sisältävät keskustelua ja kanssakäymistä. Tarinoiden juonen sisällä on juonia, joiden sisällä on lisää mielijohteita ja ajatuksia. Ne sisältävät kerroksia puhetta, viittauksia, kulttuuria, kieliä ja myös konflikteja. Kerronta voi muuttaa käsitystä ajasta ja tarinan sisällöstä tarjoten mahdollisuuden pulman ja ristiriidan muovautumiseen ratkaisuksi. Tarinassa kaikki ajat ovat läsnä samassa paikassa. Jännite rakentuu siitä, miten asiat tapahtuvat ja mitä kaikki oikeastaan tarkoittaa. Se antaa mahdollisuuden uuteen tulkintaan ja luoviin ratkaisuihin.

Vertaistuellinen ilta kannusti rohkeasti kokeilemaan omien asiakkaiden kanssa, mitä luova toiminta toisi mukaan ratkaisukeskeiseen otteeseen. Kun annat luovuudelle vallan, kuulet itseäsi paremmin. Seuraava Ratkes vertaistuellinen ilta on torstaina 11. marraskuuta 2021 kello 17:00 – 18:30. Ole yhteydessä Katja Kiiskeen, niin saatu Zoom-linkin.

Timo Keistinen

Ratkes ry:n puheenjohtaja

Jaa tämä postaus

Lue myös