PÄÄTOIMITTAJALTA

Kohti valoisempaa tulevaisuutta

Teksti ja kuva: Helinä  Nurmenniemi

Maailmanlaajuiset ja kansalliset kriisit ovat paljastaneet mielenterveyden haavoittuvuuden ja sen, kuinka keskeinen asia mielenterveys on ihmisten arjessa, opiskelussa, työelämässä ja koko yhteiskunnan toimivuudessa. Etenkin  lasten ja nuorten mielenterveys huolestuttaa. Koululaisten poissaolot ovat lisääntyneet, mielenterveyssyyt korostuvat nuorten ja naisten työkyvyttömyyseläkkeissä.

Syyskuussa julkaistu kouluterveyskysely vahvistaa nuorten mielenterveyteen liittyviä haasteita. Erityisten nuorten tyttöjen vastaukset herättävät huolta. Joka kolmas tyttö kokee ahdistuneisuutta, kiusaaminen ja yksinäisyys kuormittavat. Merkittävää on, että  lähes puolet yläkouluikäisistä kertoo jääneensä ilman apua hyvinvointiinsa koulupsykologilta.  Viimeisten vuosien aikana mielenterveyden häiriöt ovat nousseet yleisimmäksi syyksi nuorten naisten pitkille poissaoloille.

Keskellä tätä myllerrystä tarvitsemme ratkaisukeskeistä ajattelua enemmän kuin koskaan. Ratkaisukeskeisyys korostaa voimavarojen, toiveikkuuden ja tavoitteellisuuden merkitystä.  Se perustuu ajatukseen, että pienetkin edistysaskeleet voivat johtaa suuriin muutoksiin. Tärkeää on ymmärtää, että vaikeudet eivät ole lopullisia, vaan ne tarjoavat myös uudenlaisia mahdollisuuksia.

Kuvitellaanpa tarinaa tulevaisuudesta, jolloin Suomi on matkalla kohti valoisampaa ja kestävämpää huomista. Tässä tulevaisuudenkuvassa mielenterveys nähdään voimavarana, jota voidaan tukea, ja se on huomioitu kaikilla hallinnon aloilla. Olemme oivaltaneet, että pelkkä ongelmien osoittaminen ei riitä, vaan tarvitsemme aktiivista toimintaa kohti toivottua tulevaisuutta.

Ratkaisukeskeinen ajattelu on ohjannut panostamaan ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Koulujärjestelmä on uudistunut oppilaiden mielenterveyttä tukevaksi, ja ihmisten tarpeiden mukaisia mielenterveyspalveluja on saatavilla. Mielenterveyteen liittyviä taitoja harjoitellaan koulussa ja kotona. Mielenterveystaitoihin kuuluvat tunne-, tietoisuus- ja vuorovaikutustaidot, kyky säädellä kuormitusta ja stressiä sekä luoda merkityksellisiä ihmissuhteita. Lapsuudessa ja nuoruudessa luodaan pohja sille, että jokaisella on mahdollisuus saavuttaa paras mahdollinen hyvinvointi ja kukoistus.

Haluan kiittää artikkeleiden kirjoittajia siitä, että olette tarttuneet näihin ajankohtaisiin aiheisiin. Teidän ansioistanne voimme tarjota lukijoille antoisia lukuhetkiä.

 

Helinä Nurmenniemi
Ratkes-lehden 2/2023 päätoimittaja

Helinä Nurmenniemi

Helinä Nurmenniemi

voimakehälisenssivalmentaja, työnohjaaja STOry
helina.nurmenniemi@gmail.com
www.nuco.fi