LUIN KIRJAN:

Iloa ja tehoa työelämän teksteihin

Teksti: Helinä Nurmenniemi
Kuva: Pixabay

Urpu Strellman ja Kimmo Svinhufvud. Kupliva kirjoittaminen. Iloa ja tehoa työelämän teksteihin. Art House 2021.

Urpu Strellman ja Kimmo Svinhufvud. Kupliva kirjoittaminen. Iloa ja tehoa työelämän teksteihin. Art House 2021.

Kirjoittamisesta on tullut merkittävä työelämätaito, koska hyvin laadituilla teksteillä voidaan vaikuttaa asioihin.  Kirjoittamiseen liittyviä taitoja arvostetaan myös rekrytointiprosessissa, koska suurin osa yrityksen viestinnästä tapahtuu pääosin kirjallisesti.  

Kupliva kirjoittaminen paneutuu käytännönläheisesti ja konkreettisesti siihen, millaista on lukijaan vetoava teksti ja miten se laaditaan. Kirjan tavoitteena on ohjata lukijaa kirjoittamaan mieleenpainuvia ja vaikuttavia tekstejä. Kirjan sisältö jakaantuu neljään lukuun: vaikuttavaan kirjoittamiseen, tehokkaaseen kirjoittamiseen, työelämän tekstilajeihin ja yksinkertaiseen kielenhuoltoon, joka on viimeisenä lukuna.

Kirjassa esitellään erilaisia tekniikoita tekstin tehokkaaseen tuottamiseen. Vaikuttavan kirjoittamisen lähtökohtana toimii Aristoteleen retoriikka. Kirjassa esitellään menestykkäiden tekstien success-malli, joka korostaa mielenpainuvan viestin yksinkertaisuutta, yllätyksellisyyttä, konkreettisuutta, uskottavuutta, tunteisiin vetoavuutta ja tarinallisuutta. Kirjoittajat tuovat esille, että tekstin yksinkertaistamisen haasteeksi saattaa tulla ”tietämisen kirous”, joka saa kirjoittajan unohtamaan, että kaikki yksityiskohdat eivät ole merkityksellisiä lukijalle.

Kirjassa annetaan käytännön ohjeita johdonmukaisen tekstin rakentamiseen. Lähtökohtana pidetään, että kirjoittaja on miettinyt argumenttinsa ja ydinviestinsä. Laajan tekstin kirjoittajan keskeisempiä apuvälineitä on sisällysluettelo. Tekstin suunnittelu lähtee liikkeelle sisältöhahmotelmasta. Monet työelämän tekstit rakentuvat niin, että niissä on aihe, analyysi ja ratkaisuehdotus.

Kirjoittaminen vaatii keskittymistä, energiaa ja ajattelun taitoja. Kirjoittajat kannustavat tuotteliaaseen kirjoittamiseen säännöllisillä, nautinnollisilla kirjoittamisprojekteilla ja hyvillä työtavoilla, kuten pomodoro-tekniikalla. 

Kupliva kirjoittaminen antaa uusia näkökulmia sähköpostien, tiedotteiden ja työhakemusten laatimiseen. Kirja toimii innostavana oppaana kaikille, jotka haluavat kehittyä kirjoittajina ja tuottaa vaikuttavia tekstejä. Runsaat esimerkit auttavat tekstin tuottamisessa ja eri tekstilajien hahmottamisessa.

Tämän kirjan vahvuutena pidän kirjoittajien asiantuntijuutta ja kokemusta. Kirjoittajat ovat keskittyneet sellaisiin kysymyksiin ja teemoihin, joihin he ovat vuosien varrella törmänneet toistuvasti kirjoittamisen ohjaajina ja muiden kirjoittamien tekstien lukijoina. Kirja antaa uutta näkökulmaa kokeneellekin kirjoittajalle.

Helinä Nurmenniemi

Helinä Nurmenniemi

kauppatieteiden tohtori, terveystieteiden maisteri työnohjaaja (STOry)