Ratkaisukeskeinen unconference Zeelandissa

Teksti: Bodil Mickels
Kuva: Liisa Virolainen

Miten ratkaisukeskeisen lähestymistavan avulla voisi luoda kestäviä organisaatioita? Tämä oli aiheena SOL Worldin ja SFiOn yhteisesti järjestämässä epäkonferenssissa Hollannin Land aan Zeessa huhtikuun puolessa välissä. Yli kolmekymmentä ratkaisukeskeistä valmentajaa, organisaatiokonsulttia ja kouluttajaa eri puolilta Eurooppaa ja myös Australiasta ja Kanadasta pohtivat tätä hyvin luonnonläheisessä miljöössä, missä myös sään voimat osallistuivat elämykseen tarjoten sekä aurinkoa ja lämpöä että kaatosadetta, ukkosen jyrinää ja myrskyä.

Epäkonferenssin ohjelma luodaan yhdessä osallistujien kanssa ja työ tehdään ensisijaisesti osallistujien ehdottamissa open space -keskustelufoorumeissa. Erityisen mielenkiintoisia olivat ne keskustelut, joissa ratkaisukeskeisesti toimivat asiantuntijat kohtasivat kestävän kehityksen tutkijoita ja osaajia – miten löydämme yhteistä kieltä ja tapaa toimia yli teoreettisten viitekehysten ja eri käytäntöjen ja ennen kaikkea: miten opimme kuuntelemaan toisiamme ja yhdessä rakentamaan tulevaisuuden organisaatioita? Edustettuina olivat eri maiden julkinen ja paikallishallinto, yliopistomaailma, yksityiset yritykset että kolmas sektori.

Kuvaaja: Bodil Mickels

Keskustelujen lähtökohtana oli tasapainon etsiminen – tasapaino sosiaalisen vastuullisuuden, ympäristönsuojelun ja myös taloudellisen kannattavuuden välillä. Mitä ratkaisukeskeinen lähestymistapa voisi tarjota yhteiskuntamme kestävän kehityksen sekä keskusteluun että myös käytännön toimenpiteisiin? Tulevaisuusorientaatio, one small step -ajattelu, yhteisen kielen luominen ja toivon kipinän sytyttäminen ja ylläpitäminen, näkyi vahvasti keskusteluissa. Monesta ratkaisukeskeisestä menetelmästä löytyy erinomaisia ideoita fasilitoida ja luoda tilaa kestävää kehitystä pohtiviin erilaisiin tilaisuuksiin, koulutuksiin ja kokouksiin. Ratkaisukeskeisyys on mielestäni paljon muutakin kuin menetelmiä: se on myös tapa ajatella. Tähän kuuluu myös vahvasti taito kuunnella riittävästi monenlaisia ajatuksia ja kieltä, kun keskustellaan kestävistä organisaatioista. On siis tärkeää todella uskoa ihmisten omaan toimijuuteen ja taitoon löytää ratkaisuja, arvostavasti kuunnella erilaisia näkökulmia ja yhdessä luoda sosiaalisen vastuun verkostoja ja tukea – siis solution focused eikä ”solution forced” edellä.

Inspiroivat ja turvalliset raamit keskusteluille loivat SFiOn työnyrkki John Brooker, Annie Bordeleau sekä Suomen Marika Tammeaid. Suomesta olivat mukana myös Liisa Virolainen ja Netta Jakola Valtionkonttorin edustajina. Itse hurahdin tähän epäkonferenssi-työmuotoon jo ennen koronaepidemiaa, kun SFiOn ensimmäinen kokeilu järjestettiin Belgiassa. Vähän pienempi osallistujamäärä ja yhdessä luotu ohjelma mahdollistaa jopa aika räätälöityä omaa oppimista ja kokemusta. Nyt suunnitelmissa näyttäisi olevan sekä lisää epäkonferensseja että yhteistyötä jatkossakin SOL Worldin ja SFiOn välillä – suosittelen lämpimästi!

Bodil Mickels

työnohjaaja, sovittelija, kouluttaja
Taitoba-verkosto
bodil.mickels@pp.inet.fi
p. 040 732 6547