Ratkaisukeskeisyys ja valmentava ote opinto-ohjauksessa

Teksti: Marjaana Herlevi ja Leena Ståhlberg
Kuva: Cottonbro / Pexels.com

Mahdollisuuksien näkeminen ja eteenpäin menemisen askelmerkit ovat keskeisessä roolissa opinto-ohjaajan työssä. Työssämme yksityisinä opinto-ohjaajina asiakkaamme saattavat olla kaiken taustaisia ja kaikenikäisiä, mutta heitä yhdistää toive päästä tilanteissaan eteenpäin ja toive saada konkreettisia rakennuspalikoita omaan tulevaisuuteensa. Vaikka jokainen ohjaustilanne ja -prosessi on hyvin yksilöllinen, olemme huomanneet, että ratkaisukeskeinen ote ja valmentavat tehtävät ja harjoitteet toimivat miltei poikkeuksetta asioiden eteenpäin viemisen apukeinoina.

Puhummekin mielellämme valmentavasta ohjauksesta, jossa ohjauksellisen dialogin sekä erilaisten harjoitteiden ja menetelmien avulla vahvistamme asiakkaan omaa toimijuutta, tuomme esiin toiveikkuutta ja etenemme positiivisella, kannustavalla otteella kohti ratkaisua. Olennainen osa opinto-ohjauksessa on myös huomion kiinnittäminen hyvään: Mitä vahvuuksia asiakkaalla on? Mikä toimii jo nyt? Mitä hän haluaa vahvistaa? Mikä tuottaa iloa? Mikä saa hänet syttymään ja energisoitumaan?

Leena:

Etenkin nuorten kohdalla korostuu käsinkosketeltava epävarmuus tulevaisuuteen ja oman paikan löytämiseen liittyen. Kuinkahan monelta meistä on kysytty elämän aikana kysymys: Mikä sinusta tulee isona? Tai kuinka monta kertaa olemme itse kysyneet tuon kysymyksen lapselta tai nuorelta? Oikeampi kysymys olisi kuitenkin: Mitä kaikkea sinusta voi tulla isona? Tuon perinteisen yhtä oikeaa vastusta odottavan kysymyksen muuttaminen kohti erilaisten vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien maailmaa nostaa välittömästi kutkuttavaa toiveikkuuden tunnetta! On helpottavaa ymmärtää, ettei tänä päivänä tarvitsekaan tyytyä yhteen ainoaan vaihtoehtoon, vaan omasta itsestä löytyviä kykyjä ja alati matkan varrella kehittyviä taitoja voi hyödyntää uran myöhemmissäkin käänteissä. Tästä ajatuksesta syntyi toukokuussa julkaistu lastenkirjani “Nirppu – Mitä KAIKKEA sinusta voikaan tulla” (Icasos-kustannus, 2021). 

Marjaana:

Ohjauksessa on tärkeää, että asiakas tulee kuulluksi, mutta vähintään yhtä tärkeää on se, että pääsemme nopeasti ajatuksissa kohti toiveikkuutta ja ratkaisua. Usein opinto-ohjausasiakkaita kohdatessani jo ihan heti alkuminuuteilla kysyn kysymyksen: Mitä sinä haluat tältä ohjaukselta? 

Tämä kysymys auttaa asiakasta määrittelemään, että hän on toimijana omassa elämässään ja omassa elämäntilanteessaan. Vastauksena saattaa olla ”Olen hakenut sinne ja tänne, en oikein tiedä, mitä haluan, olen jumissa ajatusteni kanssa…” Saatan kysyä saman kysymyksen lempeästi uudestaan ja tietoisesti johdatan asiakasta pois jumitilanteesta kohti ratkaisua. Tavoitteenani on saada asiakas itse määrittelemään oma tavoitetila ja vahvistamaan omaa toimijuuttaan. 

Monesti herättelen asiakasta myös sanoen: Huomaatko, olet lähtenyt jo liikkeelle tilanteessasi? Koska nyt istut vastaanotollani, se on vahva merkki siitä, että olet jo aloittanut muutoksen! Paluuta entiseen ei enää ole! Tavoitteena on, että kun tapaamisemme on päättynyt, kävelet helpottuneempana tuosta ovesta ulos ja olet lähempänä ratkaisua. Usein asiakkaalla – joko nuorella tai jo pitkälle aikuisikään ehtineellä – saattaa olla ollut epätoivon ja ahdistuksen tunteita jo pitkään, jopa vuosia. Esimerkiksi pieleen menneet pääsykokeet tai tulokseton työnhaku ovat saattaneet musertaa itsetuntoa ja käsitys itsestä oppijana voi olla vääristynyttä. Siksi on tärkeää, ettei ohjaustilanteessa ryvetä liikaa menneessä. Jumitilanteesta ei kannata itseään soimata yhtään enempää vaan pelkkä havainto riittää: se voidaan nähdä kimmokkeena kohti tulevaa. Siksi on tärkeää rakentaa ohjaustilanne tietoisesti kohti ratkaisua jo ohjauksen alkuminuuteilla. 

Leena:

Käytän ohjauskeskustelun tukena ja rikastuttajana usein kuvakortteja, eri tavoin, eri ohjeistuksin, ihmisestä ja hänen tilanteestaan riippuen. Se, mitä ihminen ei ole saanut puettua sanoiksi, avautuu kuin huomaamatta korttien kautta. Syntyy aivan toisenlainen ymmärrys kuin pelkästään keskustelemalla. Ihminen todellakin tarvitsee näköaloja, ne ovat toivon tuntemisen ja eteenpäin menemisen perusedellytys. Opinto-ohjaajana koen kiitollisuutta siitä, että saan olla näitä näköaloja asiakkaalle avartamassa. Omaan paikkaan ja omaan merkityksellisyyden kokemukseen liittyvä näköalattomuus voi olla pahimmillaan epävarmuutta ruokkivaa ja lamaannuttavaa. Kun on pitkään tarponut yksin saamatta otetta mihinkään – työnhakuun, ammatinvalintaan tai elämään yleensä – on helpottavaa saada jakaa ajatuksiaan toiselle ja löytää omaan tilanteeseen väriä, tarttumapintaa ja toivoa. Valmentavassa ohjauksessa tyhjää kuvaa lähdetään täyttämään niillä elementeillä, jotka sytyttävät, innostavat ja luovat uskoa. Joskus nämä elementit löytyvät lyhyessä ajassa, joskus tarvitaan pidempi ja syväluotaavampi prosessi. Keskeistä ohjauksessa on, että ohjaaja auttaa ohjattavaa itseään sanoittamaan tarinaansa eteenpäin, ja valaa uskoa mahdollisuuksiin, joita pikkuhiljaa ohjausprosessin edetessä alkaa edessäpäin siintää.

Marjaana: 

Todellakin, erilaiset menetelmät ja välineet ovat ohjaustyön suola ja sokeri. Itselläni on muutamia selkeitä suosikkitehtäviä, joita hyödynnän mielelläni asiakkaiden kanssa, tilanteesta riippuen tietenkin. Esimerkiksi Omannäköinen elämä -kirjastamme löytyvä “Roolit ja vahvuudet”-tehtävä toimii aina, samoin “Työn ominaisuuksien pyramidi”. RMP-motivaatiovalmentajana hyödynnän myös motivaatiotietoutta ja motivaatioprofilointia, ja on ilo todeta, että viime vuosien uurastuksemme koulumotivaatiovalmennuksen parissa alkaa tuottaa tulosta: maastamme löytyy nyt jo yli 140 RSMP (Reiss School Motivation Profile) – koulumotivaatiovalmentajaa, jotka voivat työssään hyödyntää Steven Reissin motivaatioteorian pohjalta rakennettua motivaatioprofiilia välineenä nuoren itseymmärryksen, jaksamisen ja ammatinvalinnan tukemisessa. Suurin osa heistä on opinto-ohjaajia, jotka ovat kuvailleet itsekin voimaantuneensa tämän työkalun äärellä. Mielenkiinnolla odotamme vireillä olevista tutkimuksista tuloksia motivaatiotyökalun hyödyistä ja vaikuttavuudesta.

Marjaana Herlevi

Leena Ståhlberg

OpoCoaching Oy
Kirjoittajat ovat yksityisiä opinto-ohjaajia, valmentavan ohjauksen ammattilaisia ja motivaatiovalmentajia, jotka hyödyntävät työssään sekä kouluttavat muitakin hyödyntämään erilaisia valmennuksellisia menetelmiä ja välineitä. Kirjoissa “Omannäköinen elämä. Näin teet hyviä valintoja.” (Ståhlberg&Herlevi 2017) sekä “Pienryhmäohjaajan opas” (Ståhlberg 2019) on mukana lukuisia harjoituksia ja tehtäviä ratkaisukeskeiseen valmentavaan ohjaustyöhön hyödynnettäväksi.
www.opocoaching.fi
www.suuntapalvelut.fi