LUIN KIRJAN:

Mielleavaruudellisia diagnooseja

Teksti: Terhi Mäkiniemi
Kuva: Pexels

MSD-1 – mielleavaruuspsykologiasta
 
Lucas A. C. Derks: Mielleavaruudellisia diagnooseja: opaskirja psykologisten prosessien ymmärtämiseen eli MSD-1: Mental Space Diagnosis.

Opaskirja Mielenavaruudellisia diagnooseja alkaa havainnon ja muistin yhtenäisyydestä. Käytännössä se tarkoittaa, että jokainen havainto tarvitsee muistettuja muistoja. Ei havaintoa ilman muistia ja päinvastoin. Mieli projisoi sisäisen muistomaisemansa havaitulle todellisuuden ulkoiselle maisemalle. Havaittu ulkoinen maisema koetaan tietoisena etualalla; käyttäytyminen ja havaitun merkitys perustuvat suurelta osin taustalla olevaan sisäiseen maisemaan. Käyttäytymistä ja merkitystä hallitaan muistojen ja mielikuvien ei-tietoisessa sisäisessä maisemassa, mihin mielleavaruuteen tehty diagnoosi perustuu.

Kirja tarkastelee ihmisen mieltä ja mielen sisäisiä asioita mielleavaruudellisen tulokulman kautta. Tämä tarkoittaa, että ihmisen mielessä ensisijainen järjestävä periaate on avaruus. Tarkemmin tämä tarkoittaa sitä, miten psyyke avaruudellistaa kaiken havainnoista, muistista, emootioista ja kognitioista erilaisiin sijainteihin ihmisen sisälle ja ympärille mielleavaruuteen. 

Lucas Derk väitteli tohtoriksi aiheesta Mental Space Psychology (Derks L.: Clinical Experiments. University of Central Nicaragua, October 24, 2016 (Doctor of Philosophy in Psychology), 2016. https://www.ia-nlp.org/scientific_research). 

Mielleavaruuspsykologia tekee näkyväksi mielen rakenteet siitä, miten ihmiset kuvaavat kokemuksiaan, tietämystään, taitojaan, tunteitaan ja psykologisia asioitaan mielen sisäisessä ja ihmistä ympäröivässä tilassa. Kirja havainnollistaa kuvin ihmisen mielleavaruuteen rakentuneita asioiden ja ihmisten välisiä sijainteja sekä suhteita, jotka aiheuttavat erilaisia haasteita elämässä. Näitä voivat olla erilaiset inhot, pelot tai mieleen rakentuneet tilat, kuten masennus, suru ja ahdistus. 

Diagnoosien lisäksi kirjasta löytyy runsaasti tietoa siitä, minkälaisia mielleavaruuden sijainnit ovat, kun asiat ovat ihmisen mielessä suotuisalla tavalla. Kirjan kuvat antavat visuaalisen selityksen henkilökohtaiselle aikajanalle, sosiaalipanoraamalle, minän representaatiolle, spirituaaliselle panoraamalle ja muille samankaltaisille avaruudellisille malleille, siten kuin The International Laboratory for Mental Space Research (ILMSR) on tuonut ne yhteen.

Kirja muuttaa ajatusta psykoterapiasta sanapelinä mielleavaruuspeliksi, jossa niin asioilla kuin ihmisillä ja mielentiloilla on sijainti. 

MSD-1-kirja on lisäys DSM-5:n (mielen sairauksien luokituksen) ja ICD-11:n (tautiluokituksen) oireisiin suuntautuneeseen lähestymistapaan, ja se auttaa ymmärtämään spatiaalisia kognitioita, psykologisia prosesseja mielen toiminnan taustalla. Se on työväline psykologisten prosessien ymmärtämiseen kliinisen psykologian tutkijoille, psykoterapeuteille ja muille alan ammattilaisille. Kirja sopii erinomaisesti ihmisen mieltä täydentäväksi työkaluteokseksi NLP- ja sosiaalipanoraamaosaajille, -opiskelijoille, coacheille, kouluttajille, psykologeille, psykoterapeuteille, valmentajille, työnohjaajille sekä ohjaus- ja ihmissuhdealalla toimiville. 

Teoksen tiedot:

Lucas A. C. Derks (2021). Mielleavaruudellisia diagnooseja: opaskirja psykologisten prosessien ymmärtämiseen. Suomentaneet Marja-Leena Savimäki ja Tiina Svahnström. Kustantaja: Marja-Leena Savimäki Muutosvalmennus. 217 sivua. – Alkuperäisteos Lucas A. C. Derks: MSD-1: Mental Space Diagnosis – Manual for the Understanding of Psychological Processes, Version 6. Society for Mental Space Psychology.

Terhi Mäkiniemi

Yritysvalmentaja, kouluttaja, toimittaja, BBA, NLP Trainer, Systemic Business Coach, Coach IANLP, Social Panorama Consultant. Työhyvinvointi -muutos - viestintä.
terhi@terhimakiniemi.fi
www.terhimakiniemi.fi
Kuva: Pekka Innanen