Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen kulttuurin lehti

2 / 2022

RATKES 2/2022

Syyskuu 2022

28. vuosikerta
ISSN 2736-9943 (verkkojulkaisu)

Ratkes (ISSN 1456-7261, painettu)

JULKAISIJA: Ratkes ry – www.ratkes.fi  – RATKES – ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys ry

AIKATAULU 2022: Lehti 3/2022 ilmestyy painettuna joulukuussa. Lehden aineistopäivä on 24.10.2022.

PÄÄTOIMITTAJA:
Marika Tammeaid

TOIMITUSSIHTEERI:
Raija Miikkulainen

TEKNINEN TOTEUTUS:
Sanna Keistinen/
Aawa Creative
sanna@aawacreative.com
p. 040 5928 607

KANSIKUVAT:
Marika Tammeaid

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT:
ratkes.toimitus@gmail.com
p. +358 50 548 0977

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET:
info@ratkes.fi