LUIN KIRJAN: Vesa Ristikangas, Marjo-Riitta Ristikangas, Marjut Alatalo 2020.

Valmentava mentorointi - Opas tehokkaaseen vuorovaikutukseen

Teksti: Terhi Mäkiniemi
Kuva: Victoria Ristikangas, Bomentis Oy

Vesa Ristikangas, Marjo-Riitta Ristikangas, Marjut Alatalo 2020. Valmentava mentorointi – Opas tehokkaaseen vuorovaikutukseen
Kuva: Helsingin kauppakamari

Valmentava mentorointi on käytännönläheinen, selkeästi jäsennelty ja koostettu kirja. Nimestään huolimatta se sopii mentorien lisäksi coacheille, esimiehille, kouluttajille, valmentajille ja työnohjaajille. Valmentava mentorointi on kirja kaikille, jotka haluavat kehittää itsensä johtamista, oman mielen ja tunteiden sekä vuorovaikutuksen osalta ja soveltaa valmentavaa ajattelu- ja toimintatapaa.

Kirja kutsuu matkalle oivaltamisen, kehittämisen ja oppimisen matkalle valmentavan ajattelu- ja toimintatavan äärelle ja sopii niin mentoroinnin ensiaskeleita ottaville, kuin jo kokeneemmille yrityskulttuurin kehittäjille. Koska kirjan tieto ei muunnu itsestään käytännössä teoiksi ja toiminnaksi muuttaen yritystä tai yksilöä, harjoituksia on tehtävä. Siihen kirja tarjoaa 44 erilaista työkalua parempiin ja toimivampiin yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteisiin. Kirjan liiteosiosta löytyy muun muassa GROW-mallista jalostettu valmentava Pilari-työkalu kysymyksineen.

Tänä päivänä työelämän vuorovaikutustilanteet kysyvät kaikilta kärsivällisyyttä ja syvempiä ihmissuhdetaitoja. Hyvässä vuorovaikutuksessa ei voi olla miettimättä, mitä sanoo ja miten. Toista ei voi kuunnella puolella korvalla ja tehdä heppoisia tulkintoja tarkistamatta, mitä toinen oikeasti tarkoitti. Kun tulkinta ei kanna, tarvitaan taitoa havainnoida. Siksi toinen ihminen on kohdattava, kuultava ja nähtävä kokonaisena. Omalla kartallaan. Sellaisena kuin hän on, ei sellaisena kuin hänen tulisi toisen mielestä olla. Tämä kysyy taitoa.

Kirjan käytännön esimerkkien ja vinkkien avulla voi rakentaa molempia osapuolia rikastuttavampaa luottamuksellista yhteistyösuhdetta, jossa oppimista tapahtuu molemmin puolin. Valmentavan mentoroinnin työkaluista pystyy ammentamaan uusia, tuoreita näkökulmia ja työkaluja, niin esimies- kuin koulutus- tai ohjaustyötäkin tekevä.

Kirjan uudistettu 2. painos on laajempi ja tarkempi paketti kahdenkeskisten vuorovaikutussuhteiden ja keskusteluiden laadun parantamiseen. Työkalujen tuella voi vaikuttaa omaan asenteeseen, ajatteluun, tunteisiin ja toimintaan arjessa ja työssä. Se, mitä kunkin sietoikkunassa milloinkin on, vaihtelee. Organisaatiotasolla lisähaasteen tuo työn määrän muuttaminen yksilölle sopivammaksi.

Kun kaikki vaikuttaa kaikkeen, systeemisestä näkökulmasta katsoen: kaikki yrityksen työntekijät, kaikki kohtaamiset työpaikalla ja kaikki kommunikaatio ihmisten kesken. Tällöin keskiöön nousee vuorovaikutus ja sen eri ominaisuudet, eivät vain kahden ihmisen väliset kohtaamistilanteet.

Lopuksi on hyvä muistaa, että jos juurisyy ihmisen pahoinvoinnille kumpuaa työstä ja siihen kuuluvien työtehtävien liiallisesta määrästä, niitä tulee muuttaa käytännössä, ei vain työntekijän omassa mielessä.

Systeeminen ajattelu auttaa ymmärtämään, millä tavalla ihmisiä ympäröivä todellisuus ohjaa yksilön ajattelua ja toimintaa vuorovaikutussuhteissa, näkökulmien tarkastelussa ja kokonaisuuksien rajaamisessa. Kun ymmärrys systeemisyydestä kehittyy, voi asioihin vaikuttaa enemmän itselleen sopivalla tavalla.

Kirjan kirjoittajat toimivat Bomentis Coaching House Oy:ssä Executive Coacheina ja kouluttavat muun muassa systeemisiä business coacheja tuloksellisemman ja kestävämmän työelämän tueksi.

Lue lisää:

www.bomentis.fi

Terhi Mäkiniemi

Kouluttaja-toimittaja, BBA, NLP Trainer,
Systemic Business Coach, Coach IANLP,
Social Panorama Consultant,
stressin selättäjä ja rentoutuksen valmentaja.
terhi@terhimakiniemi.fi
www.terhimakiniemi.fi
Kuva: Taru Kankkonen