Koulutuksen toteuttaminen yhdessä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa

Teksti: Marjo Hirvonen
Kuva: Kuopion yliopistollinen sairaala

Toimin Ratkes ry:n Pohjois-Savon alueyhdyshenkilönä. Olen usein miettinyt, että alueellamme voisi järjestää ratkaisukeskeisen koulutuksen. Tämä mahdollistaisi osallistumisen heille, jotka eivät pääse Helsinkiin saakka kouluttautumaan. Itä-Suomesta löytyy ratkaisukeskeistä osaamista, joten kouluttajat löytyisivät myös lähiympäristöstä. Pohdin myös yhteistyökumppania, joka lähtisi toteuttamaan koulutusta. Luonnolliseksi vaihtoehdoksi muodostui KYS, jossa työskentelin sairaanhoitajana. Vuoden 2019 lopussa otin asian puheeksi KYS:n mielenterveys- ja hyvinvoinnin palvelukeskuksen ylihoitaja Saija Turpeisen kanssa. Koulutusideani oli toteuttamiskelpoinen, joten seuraava askel oli yhteydenotto Ratkes ry:n puheenjohtajaamme Timo Keistiseen. Suunnittelutyö lähti etenemään myös KYS:n koulutuspalvelujen kanssa.

Toteutimme ensimmäisen yhteisen koulutuksen 25-26.11.2020 Ratkes ry:n, Kuopion yliopistollisen sairaalan mielenterveys- ja hyvinvoinnin palvelukeskuksen, sekä KYS:n koulutuspalvelujen kanssa. Alueellisen koulutuksen otsikkona toimi ” Kuinka muodostan yhteistyösuhteen? Kohdataan toisemme ratkaisukeskeisesti.” Kohderyhmänä olivat KYS:n erityisvastuualueella työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Tavoitteeksi muodostimme terapeuttisen osaamisen ja ratkaisukeskeisen työotteen edistämisen potilas/asiakas työssä.

Koulutuksen fyysinen toteutuspaikka oli KYS:n auditorio, sekä etäyhteys pitkien välimatkojen vuoksi. Koronan vuoksi siirryimme toteuttamaan koulutuksen kokonaan etänä Teams yhteydellä. Ilmoittautuneita oli 62, mutta osallistujia oli hiukan enemmän. Etäyhteys mahdollisti useamman henkilön osallistumisen samalta tietokoneelta, kun yksi oli saanut osallistumislinkin. 

Koulutuspäivien aikana keräsin palautetta Google Forms kaavakkeella, johon vastasi 31 henkilöä. Alueellisiin tapaamisiin osallistuisi etäyhteydellä 74,2 % ja tapaamisten teema ehdotukset olivat monipuolisia. Noin puolet vastaajista toivoi yhdistyksen kotisivuille ajankohtaisia blogi kirjoituksia. 

KYS koulutuspalvelut keräsivät palautetta koulutuspäivien jälkeen, johon tuli 24 vastausta. Palaute oli monipuolista. Koulutuksen sisältö vastasi odotuksia erittäin hyvin tai hyvin noin 90 % mielestä. Etäyhteyteen oltiin tyytyväisiä, koska osallistumaan pystyi myös kotona ja taukoja pystyi käyttämään työtehtäviin. Tärkeimmät oivallukset/opitut asiat olivat mm. ratkaisukeskeisyyden laaja-alainen soveltaminen, ratkaisukeskeisyys sopii monenlaisten potilaiden hoitoon, entistä enemmän huomion kiinnittämistä vahvuuksiin, voimavaroihin ja onnistumisiin. Pienet asiat ovat vaikuttavia ja vahvistavat nykyistä tekemistä. Osallistujat toivoivat lisää koulutuksia. 

Lisää koulutuksia on jo toiveiden mukaan lähdetty suunnittelemaan. Suunnitelmat ovat vasta alkumetreillä, mutta asioiden edetessä tästä tullaan tiedottamaan.

Marjo Hirvonen

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti/ Sairaanhoitaja AMK/ Auktorisoitu seksuaalineuvoja/Diakonissa marjo.hirvonen@mielenpaja.fi www.mielenpaja.fi