Search
Close this search box.
woman-wearing-teal-dress-sitting-on-chair-talking-to-man-2422280

Psykoterapiat koronaepidemian aikana

Valtiovallan antamien rajoitusten ja suositusten tavoitteena on ollut hidastaa ja estää koronaviruksen leviämistä Suomessa, turvata terveydenhuollon kapasiteetti ja kantokyky kaikkialla maassa sekä suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Tässä on onnistuttu monta maata paremmin. Rajoitukset ovat vaikuttaneet monin tavoin terveyspalveluiden tuottamiseen. Esimerkiksi Kelan korvaamien kuntoutusmuotojen kenttä on laaja. Kela on suosittanut, että palveluita tuotetaan korona-aikaan etäkuntoutuksena. Kasvokkain tapahtuva terapia on mahdollista terapeutin ja kuntoutujan yhteisellä sopimuksella. Terapeutit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä. He osaavat vähentää tartunnan riskiä suojautumalla.

Poikkeusoloissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen. Tartuntatautilaki ei oikeuta lakkauttamaan kategorisesti yksittäistäkään palvelua kokonaisuudessaan. Siten esimerkiksi psykoterapian tulisi jatkua yksilöllisen tarpeen mukaisesti.  Etäpalvelua voidaan käyttää monesti psykoterapiassa. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Ryhmämuotoista terapiaa voi olla hankala järjestää etäkuntoutuksena. 

Etäpsykoterapiaan siirtyminen hyvin nopealla aikataululla on ollut ponnistus, vaikka valmiudet siihen olisivat jo olemassa. Valviran on ohjeistanut digitaalisten palveluiden mukaisista edellytyksistä koskien tietosuojaa, -turvaa ja asiakastietojen käsittelyä (https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-terveydenhuollon-etapalvelut). Vastuu tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta niin etäpalveluissa käytettävien yhteyksien kuin siinä syntyvien henkilötietojen käsittelyn osalta on palvelujen antajalla.

Suomen hallitus on päättänyt koronaviruksesta johtuvien rajoitusten asteittaisesta purkamisesta. Linjaukset vaikuttavat myös Kelan järjestämien psykoterapioiden toteuttamiseen (https://www.kela.fi/-/kelan-kuntoutuspalvelujen-toteuttaminen-1-6-2020-alkaen). Palveluntuottaja voi jatkaa kuntoutusta kasvokkain kaikissa kuntoutuspalveluissa kesäkuun alusta alkaen. Kuntoutusta reaaliaikaisena etäkuntoutuksena voi jatkua niissä palveluissa, joissa se on mahdollista. Etäkuntoutusta käytetään, kun asiakas ja palveluntuottaja yhdessä katsovat, että kuntoutus on parempi toteuttaa etänä. Yksilö- pari ja perheterapiaa voi poikkeuksellisesti toteuttaa myös puhelinyhteydellä. Ryhmäterapioita voidaan toteuttaa tietyin edellytyksin.

Koronaepidemia on tuonut mahdollisuuden terveydenhuollossa digiloikkaan. Samalla tarvitaan uusia toimintatapoja ja uudenlaista ajattelua. Tutkimustietoa ei ole vielä kovin paljon käytettävissä siitä, miten esimerkiksi psykoterapioiden toteuttaminen etänä toimii. On kuitenkin nähtävissä, että terveydenhuollossa otetaan myös epidemian jälkeen yhä vahvemmin digitaaliset palvelut käyttöön. Ratkaisukeskeisyydelle se on uusi alku, uuden digitaalisen maailman alku. Sinun on oltava siinä mukana.

Timo Keistinen

Ratkes ry:n puheenjohtaja

Jaa tämä postaus

Lue myös