Luonto eheytymisen ja toipumisen lähteenä

Teksti: Varpu Wiens
Kuvat: Krista Kuusela Katharsis -kristalliprojekti

Luonto tarjoaa perustan omalle itsenäiselle olemassaololle. Tämä perusta ei ole riippuvainen muiden ihmisten jatkuvasta kannattelusta tai heittelehdi muiden ihmisten hyväksynnän mukaan. Luonto edustaa pysyvää ja tuttua tässä muuttuvassa maailmassa.”

Näin sanoi Rauna Mannermaa vuonna 1997 radio-ohjelmassa Mitä teitte luonnolle? Ajatus on entistä ajankohtaisempi juuri nyt, kun ihmiset elävät epävarmuudessa monin eri tavoin. Ihmiset ovatkin hakeutuneet yhä enemmän luontoon – kuka tietoisesti, kuka vaistoaan seuraten.

Emme ole luonnosta riippumattomia tai siitä itsellisiä. Systeemiteoreettinen näkökulma todentaa hyvin sen, mitä luonnossa tapahtuu: kaikki vaikuttaa kaikkeen, yksi muutos saa aikaan toisia ja kokonaisuuden osat ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa keskenään. Myös me ihmiset koemme tämän vuorovaikutuksen kehollisesti ja psyykkisesti: meissä herää tiedostamatta multimodaalinen käsitys itsestämme osana luontoa. Emme ainoastaan ole olemassa tai tee asioita vaan koemme asiat ja niiden yhteydet monimutkaisemmin ja vivahteikkaammin.

Kun jaamme koko ihmiskunnalle yhteisen ja geneettiselle pohjalle perustuvan tarpeen olla yhteydessä luonnon kanssa (tätä kutsutaan biofilia-hypoteesiksi), on vain loogista ajatella, että käsitämme ympäristömme koostuvan erilaajuisista kokonaisuuksista sekä niiden keskinäisistä suhteista. Siksi ympäristön laatu ja konteksti ovat tärkeitä. Tätä käsittelee esimerkiksi Bronfenbrennen ekologinen systeemiteoria.

Elämme tällä hetkellä post-humanistista ja post-ekologista aikaa, jossa olemme alkaneet kyseenalaistaa ihmiskeskeisen ajattelun ja sitä seuranneet opit.

Maailma unholaan jääköön 

Koska rationaalinen ajattelu ei ole ainoa tapa saada tietoa maailmasta, on tärkeää ymmärtää, että kehossa koetut tunteet ja aistimukset ovat merkityksellisiä. Fenomenologiassa puhutaan asubjektiivisesta, subjektin ylittävästä kokemuksesta. 

Tästä on hyvä esimerkki niin sanottu metsänpeittoilmiö, luontokokemus, joka tunnetaan jo 1800-luvun suomalaisessa kansanperinteessä. Metsänpeitto tarkoittaa suomalaisessa uskomusperinteessä sellaista tilaa tai paikkaa, johon luonnossa kulkeva ihminen joutuu. Se voi olla tunne eksymisestä, uppoutumisesta ja ajan tajun katoamisesta.

Samantyyppisiä transsendenttisia eli yliluonnollisia perinteitä tunnistetaan maailmassa muillakin metsäisillä alueilla.

Arvellaan, että ilmiön taustalla on ihmisen syvä yhteys metsään. Kulkeminen metsässä pitkään yksin irrottaa meidät tavanomaisesta aistimaailmastamme ja ääniärsykkeistä. Metsän hiljaisuus ja mystisyys voivat jo itsessään olla mielen valtaava, poikkeuksellinen kokemus.

Metsänpeitto on kokemus itsenäisyydestä ja viipymisestä rakennetun ympäristön ulkopuolella; se on lumoutumisen ja vapauden tila. Metsässä ihminen unohtaa sosiaalisen itsensä ja havahtuu ruumiilliseen olemassaoloonsa. 

Tällaiset asubjektiiviset yhteyden kokemukset – havahtumiset siihen, että on osa tätä maailmaa – edellyttävät hidastamista. On oltava aikaa hiljentyä, kuunnella, aistia ja tuntea.

Saat sitä mitä tarvitset

Luonnossa oleskeleva saa miellyttäviä aistihavaintoja ja pääsee niiden kautta virittäytymään myönteisempään tunnetilaan. Luonnossa syntyy siis valmius havaita positiivisia tunteita.

On ajateltu, että se aivojen osan aktiivisuus, joka on yhteydessä masennukseen ja erityisesti asioista murehtimiseen, vaimenee luonnossa liikkuessa. Vaikutusta voimistavat kasveista haihtuvat erilaiset öljyt, sillä ne vaikuttavat kemiallisesti niihin aivoalueisiin, jotka liittyvät mielialaan ja muistiin. On todennäköistä, että ne myös tasapainottavat koko elimistön hormonituotantoa ja lievittävät ahdistusta ja alakuloa.

Luonnossa oleskelevan ajatukset siis vaeltavat positiivisesti ja hän alkaa irtautua arkisista asioista. Luonnon ilmiöiden tarkkailu auttaa keskittymään läsnäoloon. Se että luonnossa kiinnitämme huomiota myönteisiin asioihin ja ilmiöihin, tukee positiivisesti kuvaa itsestämme, joka muokkautuu jatkuvasti.

Kun tarkkailemme luonnon kiertokulkua, havahdumme huomaamaan, että meillä on voimavaroja päästä eteenpäin ja että ongelmiin voi olla useita eri ratkaisuja. Voidaan hyvinkin ajatella, että luonnossa oleskelu vahvistaa resilienssiämme, eli kykyämme pysyä toimintakykyisenä ja toipua vaikeista tilanteista. Kun mieli lepää ja rentoutuneet aistit toimivat automaattisesti, ajattelukin ohjautuu tulevaisuuteen.

Hitautta ja väljyyttä

Kun ihminen on stressaantunut ja parasympaattinen hermosto on aktivoitunut, ympäristön ja yksityiskohtien havainnointi katoaa. Jatkuvan suorittamisen sijaan elämässä tulisi olla väljyyttä ja palautumisen jaksoja, ja näitä voi kokea luonnossa liikkuessa. Tutkimuksessa nuoret tytöt kertoivatkin, että yksi heidän tärkeimmistä syistään luonnossa oleskelulle on tarve kokea positiivisia tuntemuksia ja tunteita.

Sen sijaan, että näkisimme kehomme pelkästään objekteina ja suhtautuisimme itseemme ja toisiin ihmisiin vain resursseina tai kohteina, joita voidaan käyttää ja hyödyntää, voisimme havainnoida, miten olemme yhteydessä toisiin ihmisiin, muihin eläimiin ja ympäristöömme. Miten esimerkiksi vuodenaikojen vaihtelut tai sää vaikuttavat hyvinvoinnin kokemukseemme?

Ajassa, jota nyt elämme, voimme havaita piirteitä halusta tuntea ja kokea luontoa, esimerkiksi viheralueita rakennetaan enenevästi kaupunkiympäristöön. Vaikka kaikki viheralueet tuottavat positiivisia vaikutuksia, kaikkein tehokkaimmin meitä elvyttää kuitenkin luonnontilainen vanha metsä. 

Rauna Mannermaa jatkaa alun pohdintaansa. Hänen mielestään vanhat metsät auttavat ihmistä kehittymään omaksi itsekseen, hahmottamaan itsensä osana historiaa ja tajuamaan sen aikaperspektiivin. Metsät auttavat ihmistä kehittymään omaksi itsekseen, koska ne ovat samaa elämän todellisuutta.

Haavan iloinen vilkutus ja puron solina tuovat elämänuskoa ja maadoittavat kehon ja mielen osaksi suurempaa kokemuksellisuutta. Maadoittunut ihminen kykenee keskittymään hetkeen ja löytämään positiivisia tuntemuksia itsestään – mikä puolestaan parhaimmillaan auttaa häntä myös löytämään ratkaisuja oman elämänsä solmuihin.

Lähteet:

Bijnens, EM, Derom, C., Thiery, E., Weyers, S. & Nawrot, T. S. (2020). Residential green space and child intelligence and behavior across urban, suburban, and rural areas in Belgium: A longitudinal birth cohort study of twins. PLoS Med 17(8): e1003213. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003213  https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003213

Bronfenbrenner, U. 1979. The ecology of human development. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Charveriat, C., Brzeziński, B., Filipova, T. & Ramírez, O. (2021). Mental health and the environment: Bringing nature back into people’s lives. Policy briefing by the Institute for European Environmental Policy (IEEP) and the Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal).

Haapala, V. (2017). Ihmisenä olemiseen tarvitaan puita, kiviä, sieniä, multaa, marjoja ja metsänpeittoa. https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/kestava-kehitys/metsanpeitto

Simkin, J., Ojala, A. & Tyrväinen, L. (2020). Restorative effects of mature and young commercial forests, pristine old-growth forest and urban recreation forest – A field experiment. Urban Forestry & Urban Greening, Volume 48, https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.126567 

Ylitalo, S. (2021). ”Kehollisuutemme kautta olemme yhteydessä toisiin” – Kehollinen tieto lisää ymmärrystä maailmasta, ja se voi auttaa myös ekokriisin hillitsemisessä. https://www.uniarts.fi/artikkelit/ilmiot/kehollisuutemme-kautta-olemme-yhteydessa-toisiin-kehollinen-tieto-lisaa-ymmarrysta-maailmasta-ja-se-voi-auttaa-myos-ekokriisin-hillitsemisessa/

Wiens, V., Soronen, K., Kyngäs, H. & Pölkki, T. (2021). Enhancing Adolescent Girls’ Well-Being in the Arctic—Finding What Motivates Spending Time in Nature. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 2052. https://doi.org/10.3390/ijerph18042052

Williams, K. & Harvey, D. (2001). Transcendent experience in forest environments. Journal of Environmental Psychology, 21, 249-260.

Kuvat: Valokuvaaja Krista Kuusela Katharsis -kristalliprojekti.

Varpu Wiens

asiantuntija, projektipäällikkö,
terveystieteiden tohtori
sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatio, Sokra (Itä- ja Pohjois-Suomi)
p. 050 505 3622
varpu.wiens@diak.fi
twitter: @WiensVarpu
Linkedin: Varpu Wiens

Kuva: Laura Valta (Yle Kemi)