Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen kulttuurin lehti

2 / 2021

RATKES 2/2021

Kesäkuu 2021
ISSN 2736-9943 (verkkojulkaisu)

Ratkes-lehden (ISSN 1456-7261, painettu) 27. vuosikerta

JULKAISIJA:
Ratkes ry

RATKES – ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys ry

PÄÄTOIMITTAJAT:
Helinä Nurmenniemi (vastaava)
ja Päivi Vuokila – Oikkonen

KANNEN KUVAT:
Helinä Nurmenniemi

TEKNINEN TOTEUTUS:
Sanna Keistinen/
Aawa Creative
sanna@aawacreative.com
p. 040 5928 607

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT:
info@ratkes.fi
p. +358 44 5008008

ILMESTYMISAIKATAULU 2021:
Lehti nro 3/2021 ilmestyy syyskuussa ja lehti nro 4/2021 joulukuussa.

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET:
info@ratkes.fi

Kultti ry:n jäsen