Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen kulttuurin lehti

2 / 2020

RATKES 2/2020

Kesäkuu 2020
26.vuosikerta
ISSN 1456-7261

JULKAISIJA:
Ratkes ry

RATKES – ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys ry

PÄÄTOIMITTAJAT:
Helinä Nurmenniemi (vastaava)
ja
Päivi Vuokila-Oikkonen

TOIMITUSSIHTEERI:
Raija Miikkulainen

KANNEN KUVAT:
Helinä Nurmenniemi

TEKNINEN TOTEUTUS:
Sanna Keistinen/
Aawa Creative
sanna@aawacreative.com
p. 040 5928 607

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT:
ratkes.toimitus@gmail.com
p. +358 50 548 0977

ILMESTYMISAIKATAULU 2020:
Lehti nro 3-4/2020 ilmestyy lokakuun 2020 jälkipuoliskolla. Aineistopäivä on 7.9.2020.

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET:
ratkes.ry@gmail.com

Kultti ry:n jäsen