PÄÄTOIMITTAJILTA

Ajattelu ja toimintatavat uusiksi

Teksti: Helinä Nurmenniemi ja Päivi Vuokila-Oikkonen
Kuvat: Helinä Nurmenniemi

Päivän puheenaihe, koronavirus, mullistaa arkea. Korona haastaa mielenterveyttä ja pärjäämistä. Kaaoksen keskellä etsimme uudenlaista otetta työelämään ja uudenlaisia tapoja tehdä työtä. Digiloikasta on tullut monen työntekijän arkea. Nyt jos koskaan meidän tulee ajatella vanhat käytännöt uusiksi.

Kun korttipakka kaatuu se vaikuttaa monella tapaa ihmisten hyvinvointiin, työelämään, koulutukseen ja talouteen. Asenteemme etätyöhön ja teknologiaan on muuttunut lähes kokonaan. Muuttuva tilanne on pakottanut työntekijöitä kehittämään uudenlaisia toimintamalleja. Uudet käytännöt ovat tarkoittaneet sitä, että opetusta ja seminaareja järjestetään webinaareina. Kohtaamiseen liittyvät tapahtumat on peruttu ja kielletty. On mietitty, miten järjestetään vertaisryhmiä heikommassa asemassa oleville, ja terapioita on viety verkkoon.

Yhdessä hankkeessa ruokaryhmä on ollut merkittävä siinä oleville ihmisille. Nyt ruokaryhmä toteutuu siten, että ryhmäläisille on jaettu samansisältöinen kassi ruokaa. Jokainen on valmistanut saman ruuan kotona ja jakanut sen sitten whatsapp-ryhmässä kuvineen ja kommentoineen. Muita käyttäjälähtöisistä innovaatioista saamme lukea lehdistä päivittäin.

Samaan aikaan tavoittelemme kestävää kehitystä, köyhyyden poistamista, sukupuolten välisestä tasa-arvoa ja vastuullista työelämää. Suomi tunnetaan innovaatiomaana – olemme kolmatta kertaa maailman onnellisin maa. Työttömyyden uhatessa suomalaiset ovat lähteneet sankoin joukoin maailmalle. Oman kulttuurin ylläpito ja toivo paremmasta elämästä on toiminut voimavaratekijänä.

Resilienssi on teoria aivojen, mielen ja sielun joustavuudesta. Se on kykyä sietää epävarmuutta, jota korona aiheuttaa. Resilienssi on palautumiskykyä vastoinkäymisistä, stressistä ja häiriöistä ja oppia niistä – nopeasti ja mahdollisimman pienin kustannuksin. Olennaista on tietää, että vastoinkäymiset eivät vahvasti ennusta tulevaa selviytymistä. Tutkimusten mukaan suuri osa ihmisistä ei toista menneisyyden vaikeita kokemuksia, vaan ihmiset voivat jopa hyötyä vaikeista kokemuksista. Siten koronan merkitys on moniulotteinen.

Joka tapauksessa maailma ei koronan jälkeen ole entisellään.

Lehden artikkeleissa ravistellaan tavanomaisia käsityksiä työelämän pätevyydestä, kuten maahanmuuttajanaisten ja nuorten toiminta mentoreina ammattijohtajille. Artikkeleissa kuvataan työhyvinvointia ja sen vähenemistä. Tarkastelun kohteena on myös työn merkityksellisyys.

Antoisia lukuhetkiä jokaiselle!

Helinä Nurmenniemi ja Päivi Vuokila-Oikkonen
Lehden päätoimittajat

Helinä Nurmenniemi

toimii lehtorina ja työyhteisökehittäjänä Centria-ammattikorkeakoulussa.
helina.nurmenniemi@centria.fi

Päivi Vuokila-Oikkonen

asiantuntija TKI, terveystieteen tohtori, työnohjaaja, työelämän kehittäjä, muutosvalmentaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu
paivi.vuokila-oikkonen@diak.fi