Search
Close this search box.
nappisvihreaa

Ratkaisukeskeisyys – mahdollista myös verkossa

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n ratkaisu- ja voimavarakeskeisiin verkkovalmennuksiin on vuodesta 2018 osallistunut hyvin erilaisissa tilanteissa olevia vanhempia.

Valmennusten keskiössä on ollut muuttuvien vanhemmuuden taitojen vahvistaminen ja vertaistuen mahdollistaminen. Valmennukset ovat sisältäneet kirjoittaen tapahtuvia yksilötehtäviä ja ryhmämuotoisia chat-keskusteluja.  Valmennukset ovat olleet ”voimakas kokemus ja mahdollisuus käydä dialogia oman pään sisällä kotisohvalla juuri silloin, kun se itselle sopii ilman paineita omaisen hoitojärjestelyistä”.

Usein verkkotyöskentelyä ja -vuorovaikutusta kuvataan ”kylmänä” tiedon välityksenä, joka ei jätä sijaa aidolle kohtaamiselle ja kokemusten käsittelylle. Näkemyksemme on, että ratkaisukeskeisyys toimii yllättävän hyvin myös verkossa kirjoittamalla ja erilaisten luovien harjoitusten avulla. Verkossa sanojen kirjoittaminen, lukeminen ja tutkiminen auttavat tutustumaan omiin tarpeisiin sekä tunnistamaan ja ottamaan käyttöön omia voimavaroja.

Ratkaisukeskeiset kysymysten asettelut taipuvat verkossa kirjoittaen tapahtuvaan työskentelyyn. Kirjoittaen pystyy myös ottamaan vastaan osallistujan tunnereaktioita, ja vahvistamaan hänen omia ratkaisukeinojaan. Ratkaisukeskeisyyden käyttöteoriaa hyödyntäen voi muotoilla taustamateriaalia ja tehtäviä verkkoon. Niitä tutkimalla  ”pääsee oppimaan ratkaisukeskeistä ajattelua”, joka on ollut yksi verkkovalmennustemme hyödyistä kuormittuneessa tilanteessa eläville vanhemmille.   

Vanhemmat ovat kertoneet hyötyneensä siitä, että verkossa on enemmän aikaa ja mahdollisuuksia maistella asioita ja itse kirjoittamiaan ajatuksia sekä viedä niitä omaan arkeen. Verkkodialogista jää dokumentaatio, jota vanhemmat ovat hyödyntäneet myös myöhemmin ikään kuin ”pahan päivän kirjeenä, jonka avulla selvitä myös tulevista koettelemuksista”. 

Verkossa tapahtuva ratkaisukeskeinen prosessi vaatii systemaattista ja napakkaa ohjausta. Osallistujan turvallisuuden tunnetta voi vahvistaa mm. sopimalla yhteisistä pelisäännöistä, luottamuksellisuudesta ja ajankäytöstä etukäteen, ja tarvittaessa myös tarkentamalla niitä prosessin aikana.  Syventävä toisto tukee verkossakin osallistujia omien kokemustensa jäsentämisessä, merkitysten tutkimisessa ja ihmeen pilkahdusten tunnistamisessa.  Verkossa rakentuu uutta tarinaa niin osallistujille kuin meille ratkaisukeskeisyyden soveltajille. Suosittelemme kokeilemaan, ja soveltamaan digitaalisia mahdollisuuksia luovasti!

Lisätietoa www.tukiliitto.fi/kehittaa. Sieltä löytyy mm. lisää kokoamiamme vinkkejä vuorovaikutuksen vahvistamiseen verkossa. Pian tulossa myös etätyöskentelyssä toimivat, sähköiset tunnekortit.

Kirjoittaja: Sirpa Mäkinen, kehittämistoiminnan esimies, ratkaisukeskeisen perhetyön koulutus 1990-luvulla, sittemmin myös alan terapia- ja työohjausopintoja

Jaa tämä postaus

Lue myös