Search
Close this search box.
photo-of-2020-on-pink-background-3401900

Puheenjohtajan palsta

Uusi vuosi tuo uutta

Uusi vuosi on alkanut ja samalla uusi vuosikymmen. Globaalit poliittiset siirtymät ovat olleet nopeita. Mannerlaattojen liike näkyy Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä kauppapoliittisena kilpailuna. Taustalla on kilpailu teknologisesta herruudesta ja innovaatiokyvystä. Toivottavasti se ei johda San Franciscon vuoden 1906 maanjäristyksen kaltaisiin muutoksiin San Andreasin siirroksessa Kaliforniassa. Pienemmän jälkijäristyksen olemme jo nähneet brittiläisen imperiumin litosfäärilaatojen siirtyessä kohti Atlantin keskiselännettä. Tuskin kyseessä on saman luokan tapahtuma, kuin 180 miljoonaa vuotta sitten Pangaea-mantereen hajoamisessa osiin Eurooppaa ajatellen. 

Suomi on voinut vain seurata näitä mannerlaattojen liikkeitä sivusta pystymättä vaikuttamaan tilanteeseen edes EU:n puheenjohtajamaana. Kansallisesti muutokset ovat olleet hitaita, mutta vääjäämättömästi vieneet liikettä yhteen suuntaan. Itä- ja Pohjois-Suomen kylät tyhjenevät, kun suurten ikäluokkien paikalle jääneet asukkaat ovat tulleet ikään, jolloin oman talon ylläpito ei enää onnistu syrjäkylällä. Palvelut ovat siirtyneet kirkonkyliin ja usein aluekaupunkeihin. Nuoret ovat toisaalta jo lähteneet aluekaupungeista eteenpäin. Muutos on pysyvää ja etenevää. Sitä tapahtuu aina, erilaisina annoksina, sykkeinä, pulsseina ja sykäyksinä.

Ratkaisukeskeisen kentän on arvioitava muutoksen nopeutta, suuntaa ja sen vaihtelua ja niitä asioita, jotka eivät kuitenkaan muutu. Kuten elämässä, ajan virta haarautuu merkillisesti. Samoin muuttumattomuus on pysyvää. Kaikki asiat eivät muutu. Apua tarvitsevia löytyy jatkossakin, ongelmat ja ristiriidat kärjistyvät toisinaan. Tarvitaan ratkaisijaa. Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa antaa tähän hyvät eväät. Samalla tavalla kuin Suomen tulee yhdistyksemme katsoa eteenpäin. Tulee nähdä mahdollisuudet, jolla luomme uutta. Nyt ei tule haaveilla paluusta yksinkertaiseen muuttumattomaan yhteiskuntaan ja sen rakenteisiin. Nyt ollaan menossa eteenpäin. Suomessa on maailman nuorin pääministeri ja lisäksi nainen. Se on mahdollisuus, hieno sellainen.

Yhdistyksen uudet kotisivut pyrkivät vastaamaan tuleviin haasteisiin. Se on nyt teknologialtaan mukautuvampi, helpommin päivitettävä, dynaaminen. Tavoite on, että se elää ajassa ja kertoo tulevaisuudesta, uusista aatteista. Ajatusten ja tarinoiden tuulten on nyt mahdollisuus puhaltaa. Vaahtopäät tietävät hyvää vauhtia. Toivottavasti uudessa kotisivujen blogissa mennyt ja nykyaika, muistot ja tunteet tasapainottuvat ja virtaavat samanaikaisesti rinnakkain.

Käytät logiikan lankaa, ompelet taidokkaasti elämän arvot itseesi kiinni. Kerro tarinasi opintomatkoilta, tapaamisista, kokoontumisista, ajatuksistasi. Kerää siis viisautta päivästä päivään mukaasi. Otat muut mukaasi kertomalla kotisivujen blogissa. Tarinoilla on syvällinen tehtävä. Ne välittävät tietoa, sijoittavat meidät aikaan ja paikkaan, kertovat keitä me olemme ja mistä tulemme. Yhdistyksen blogi on sen alku, uuden maailman alku ja sinun on pakko olla siinä mukana.

Timo Keistinen

Ratkes yhdistyksen puheenjohtaja

Jaa tämä postaus

Lue myös