Search
Close this search box.
Hirvonen_MG_3704-2.jpg

Taitava luokka koulussa

Nopeat muutokset yhteiskunnassa haastava niin opetusta kuin sosiaalityötä ja terveydenhuoltoa

Koulussa ja työelämässä ei hyvä osaaminen ja tieto yksin riitä, vaan yksilö tarvitsee itsehallintaa, käytöstaitoja ja sosiaalisia tunteita. Taitava luokka on ratkaisukeskeinen koko luokan projekti, jossa lapset opettelevat Muksuopin periaatteiden avulla erilaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Suomalais-kiinalaisessa tutkimuksessa selvitettiin, miten tällä menetelmällä kyettiin tukemaan ala-asteen oppilaiden yhteistyö- ja omatoimisuustaitoja.

Tarkoituksena on arvioida Muksuoppi Taitava-luokan menetelmän tehokkuutta, kun koululaisia autetaan oppimaan sosiaalis-emotionaalisia taitoja ja itsehallintataitoja yhdessä ja miten tämä menetelmä parantaa koululaisten, opettajien ja vanhempien positiivisia suhteita. Opettajat saivat yhden päivän perehdytyksen ratkaisukeskeiseen työotteeseen. Sen jälkeen koko luokka (22 Suomessa, 18 Kiinassa) äänesti yhteisesti tavoiteltavan taidon. Kun kaikki olivat saavuttaneet sen, kukin oppilaista valitsi itselleen tavoiteltavan taidon. Ensimmäisen vaiheen oli määrä rakentaa ryhmähenkeä, jonka tuella toinen vaihe onnistuisi paremmin.

Tutkimuksen alussa koululaiset ja opettaja yhdessä (1) keskustelevat valittujen taitojen oppimisen eduista, (2) osoittavat tai toistavat, miltä taidot näyttävät, ja (3) päättävät käyttäytymisestä, joka osoittaa, että koululaiset ovat oppineet taitoja, ja (4) siitä, miten he voivat juhlia taitojensa tai taitojensa oppimisen onnistumista. Kun kaikki oppilaat olivat oppineet taidot projektin lopussa, koulun rehtori antoi luokalle kehystetyn todistuksen, jossa on Taitava-luokan logo. Sitten koko luokka juhli onnistumistaan taitojen oppimisessa yhdessä. Opettajan rooli oli toimia luokalle avustajana, kannattajana ja valmentajana. Hän tarjosi lapsille rakennuspalikoita taitojen oppimiseen. Myös vanhemmat otettiin mukaan taitojen oppimiseen. Laadullisia tietoja kerättiin postikyselylomakkeella, johon sisältyi avoimia kysymyksiä, haastatteluja ja verkkosivuilla käytyjä keskusteluja, joita tarkasteltiin laadullisen sisältöanalyysin avulla.

Tutkimuksen mukaan koululaisten taidot paranivat merkittävästi. Myös koululaisten, opettajien ja vanhempien väliset suhteet paranivat. Lapset tukivat toisiaan ja tekivät yhteistyötä. Opettajien vastaukset osoittivat, että heidän työnsä helpottui koulussa, kun lapset oppivat monia sosiaalisia tunteita ja itsehallintaa koskevia taitoja. Tutkijat päättelevät, että näiden havaintojen perusteella Taitava-luokka menetelmä on tehokas väline opettajille, jotta he voivat auttaa lapsia oppimaan uusia kykyjä. Lisäksi menetelmä parantaa opettajien, lasten ja vanhempien välistä yhteistyötä ja rakentaa tukevan ja yhteistyökykyisen oppimisyhteisön.

Ratkaisukeskeinen viitekehys näyttää tutkimuksen mukaan auttavan siirtämään painopistettä ongelmapuheesta ratkaisupuheeseen ja rakentavaan toimintaan. Ei ole ongelmia, vaan taitoja, jonka avulla ongelma katoaa. Ratkaisukeskeisten menetelmien tieteellinen tutkimusten määrä on vielä suhteellisen pientä, kun sitä verrataan esimerkiksi somaattisten sairauksien lääkehoidon tutkimuksiin. Tieteellinen näyttö ratkaisukeskeisistä menetelmien tehosta kuitenkin lisääntyy koko ajan. Verrokkien ja seurannan puuttuessa tutkimusnäyttö jää ohueksi, mutta osoittaa menetelmän toimivuutta erilaisissa kulttuuriympäristöissä.

Suosittelen artikkeliin tutustumista. Se on Open Acces – julkaisu ja hakukoneet löytävät sen.

Timo Keistinen

Niu SJ, Niemi H. Teachers support of students’ social-emotional and self-management skills using a solution-focused skillful-class method. Eur J Soc Behav Sci 2020;XXVII(3):3096–114.

Jaa tämä postaus

Lue myös