Suomelle mielenterveysstrategia

Teksti: Helena Vorma
Kuva: Pexels Photos

Suomen edellinen kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma julkaistiin vuonna 2009. Suunnitelman tavoitteina olivat mielenterveys- ja päihdeongelmien ja niihin liittyvän syrjäytymisen väheneminen ja tarpeiden mukaiset palvelut. Suunnitelmassa painotettiin edistävää ja ehkäisevää työtä, asiakkaan aseman vahvistamista sekä palvelujärjestelmän kehittämistä vastaamaan hoidon ja tuen tarpeisiin.

Ohjelman päättyessä vuonna 2015 useimmat sen suositukset olivat edenneet. Palvelujen kehittäminen osoittautui kuitenkin vaihtelevaksi maan eri puolilla. Suosituksista näyttivät edenneen heikoimmin ne, jotka liittyivät eri hallinnonalojen toiminnan yhteensovittamiseen sekä mielenterveys- ja päihdetyön voimavaroihin.

Ohjelman loppuarvioinnin yhteydessä julkaistiin vuonna 2016 ehdotukset kehittämistyön jatkamiseksi. Näitä ehdotuksia on lähdetty viemään eteenpäin sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamien kärkihankkeiden sisällä ja lainsäädäntötyössä.

Vuonna 2018 hallitus päätti käynnistää uuden mielenterveysohjelman laatimisen. Valmisteltavan mielenterveysstrategian on tarkoitus olla voimassa vuoteen 2030 saakka. Kun otetaan huomioon mielenterveyden inhimilliset, kansanterveydelliset ja –taloudelliset vaikutukset, on tärkeää ohjata mielenterveys- ja päihdetyötä pitkäjänteisesti. Sillä turvataan mielenterveystyön jatkuvuus, tavoitteellisuus ja ajantasaisuus.

Valmisteltava strategia on laaja-alainen. Sen tarkoituksena on tarjota kaikille mahdollisuus mielen hyvinvointiin ja hyviin arkiympäristöihin. Tarkoituksena on myös mielenterveyden ongelmien ehkäiseminen siihen suunnatuilla palveluilla ja toiminnalla, joihin ihmiset voivat itse vaikuttaa. Kaikki ikäryhmät ja eri elämäntilanteet on otettava huomioon. Strategia koskee myös päihteitä.

Mielenterveysstrategia valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Silloin näemme, millaisilla suunnitelmilla ja käytännön toimenpiteillä suunnataan kohti edellä olevia tavoitteita.

Artikkeli: Mielenterveysstrategia tuo jatkuvuutta pitkän aikavälin mielenterveystyöhön

Helena Vorma

Lääkintöneuvos
Sosiaali- ja terveysministeriö
helena.vorma@stm.fi