Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen kulttuurin lehti

1 / 2019

RATKES 1/2019

Maaliskuu 2019
25.vuosikerta
ISSN 1456-7261

RATKES – ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys ry

PÄÄTOIMITTAJAT:
Timo Keistinen
Katja Kiiski

TOIMITUSSIHTEERI,
TEKNINEN TOTEUTUS,
KANNEN KUVAT:
Sanna Keistinen/
Aawa Creative
sanna@aawacreative.com
p. 040 5928 607
aawacreative.com

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT
JA OSOITTEENMUUTOKSET:
ratkes.ry@gmail.com

ILMESTYMISAIKATAULU 2019:
Lehti ilmestyy maalis-, elo- ja joulukuussa. Nron 2/2019 aineistopäivä on 1.8.2019

Aikakausilehtien Liiton jäsen Kultti ry:n jäsen