Search
Close this search box.
Kahvit

Ratkes-iltapäiväkahvit Teamsissa

Perjantaina 15.9.2023 klo 13.00 – 14.00

Hei!

Ratkes – ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys ry:n iltapäiväkahvit on ratkaisukeskeisyydestä kiinnostuneiden ammattilaisten verkostoitumistilaisuus. Tule tapaamaan ihmisiä, jotka käyttävät ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyttä eri ympäristöissä.


Tervetuloa!
Järjestäjänä
psykoterapeutti Marjo Hirvonen Kuopiosta

Teams linkki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzAzY2E2NDQtMGIwNi00OTFiLThlMTItMzU5ZDc3YjgwMjlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226af842ef-222e-4264-9c64-f3b3185551a6%22%2c%22Oid%22%3a%22d8cf16ae-bd89-439e-8925-a001367d43f2%22%7d

Jaa tämä postaus

Lue myös