Rohkaise muutokseen coachingilla

Teksti: Liisa Lehtosalo-Iskanius

Muutos on tänä päivänä jatkuvaa. Toiset oikein syttyvät siitä, että asiat muuttuvat. Toiset taasen tarvitsevat enemmän aikaa, tietoa tai perusteluita lähteäkseen muutoksen tielle. Jotta coaching olisi hedelmällistä asiakkaan kannalta, tulee luottamus rakentaa asiakkaan reviiriä kunnioittaen. Coachin vuorovaikutustyyli tulee sovittaa asiakkaan tyyliin – ikään kuin tanssissa. Kuljetaan samaan tahtiin, eikä tallota varpaille.

Coachingissa ilmiön tai ongelman omistaa asiakas. Coach ei neuvo tai tuo vastausta, vaan kannustaa asiakasta. Vaikka coaching on hyvin ratkaisukeskeistä, ei ratkaisuun voi pakottaa. Asiakas etenee omaa tahtiaan ja löytää ratkaisun, kun on siihen valmis.  Tässä saattaa tulla hyvin näkyväksi tuo meidän eri tahtisuutemme. Coach auttaa asiakasta avoimilla kysymyksillä löytämään oman kehitysprosessinsa ytimen. Avoimet kysymykset, ilman omaa agendaa, auttavat asiakasta tutkimaan ilmiötä eri näkökulmista ja tulemaan tietoisemmaksi omasta tilanteestaan. Jo pelkkä ilmiön ääneen sanoittaminen toiselle henkilölle voi avata uusia näkökulmia.

Coachin läsnäolo on edellytys luottamuksen syntymiselle, vuorovaikutustyylin samauttamiselle sekä avoimille kysymyksille. Samalla coachin oma läsnäolo kutsuu asiakasta läsnäoloon, helpottaen samalla hänen mahdollista stressiään ja kiireen tunnettaan.

Tässä seitsemän askelta, joiden avulla autat asiakasta selkiyttämään tavoitettaan ja sen myötä sitoutumaan coaching – prosessiin sekä omaan muutokseen. Auta asiakasta näkemään, miksi juuri tämä tavoite on tärkeä.

  1. Kuuntele asiakkaan tarina ja siinä ilmenevät arvot, pelot, elämänodotukset, näkökulmat sekä uskomukset (mielenmallit). Huomaa myös äänenpainot, tauot, kehonkieli ja ilmeet. Tule tietoiseksi siitä, mitä ei sanota. Anna hänelle tunne siitä, että olet häntä varten.
  2. Kunnioita asiakkaan tilannetta ja resursseja. Millaista matkaa asiakas on tekemässä ja millaisin resurssein. Kysy, kuinka pitkä ja haastava matka se hänen mielestään on. Anna hänelle kokemus arvostuksestasi, anna aikaasi.
  3. Osoita kiinnostusta asiakasta ja asiaa kohtaan. Reflektoi kuulemasi asiakkaalle siten, että hän voi huomata tulleensa kuulluksi oikein tai jopa väärin. Anna hänelle mahdollisuus täydentää tai muuttaa sanomaansa.
  4. Kannusta! Pienetkin asiat ovat merkityksellisiä. ” Olet näköjään pohtinut tätä jo paljon”. ”Olet tehnyt hyviä huomioita”. Tarkista, että asiakas huomaa kannustuksesi. Anna hänelle tunne, että hän pärjää.
  5. Keskeytä hänen tapansa ajatella (”Break the code”). Auta asiakasta löytämään uusia näkökulmia ja hahmottamaan, miten tavoitteen saavuttaminen muuttaa hänen ja hänen ympäristönsä elämää. Mikä silloin on toisin kuin nyt? Sanoitko ”kaikki, kukaan, ei koskaan, aina… ” Onko ollut poikkeuksia?
  6. Kummastele! Reflektoi asiakkaan kanssa hänen tavoitteleman muutoksen olemusta ja vaikutusta. Auta häntä näkemään asia ”aloittelijan mielellä”; niin kuin asia olisi täysin uusi.
  7. Kiitä aitoja asioita, rehellisesti, sinun ominaiseen omaan tyyliisi.


Olen omasta kokemuksestani huomannut näiden toimivan. Näitä voi hyvin soveltaa kaikessa vuorovaikutuksessa. On arvokasta antaa toiselle tunne, että on tullut kuulluksi ja nähdyksi aivan omana itsenään – ilman neuvomista, korjaamista tai vaatimusta etenemisen suunnasta tai vauhdista.

Liisa Lehtosalo-Iskanius

on kansainvälisesti sertifioitu coach (PCC) ja coaching-taitojen kouluttaja. Hän on opiskellut myös Ratkaisukeskeiseksi Työnohjaajaksi (STOry) sekä Työyhteisösovittelijaksi. Tällä hetkellä hän johtaa valmentavan johtajuuden ja business coachingin Certifies Progress Coach® -ohjelmaa Suomen Coaching Instituuttissa.

liisa@suomencoachinginstituutti.fi
www.coachinginstituutti.fi