Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen kulttuurin lehti

1 / 2020

RATKES 1/2020

Maaliskuu 2020
26.vuosikerta
ISSN 1456-7261

JULKAISIJA:
Ratkes ry

RATKES – ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys ry

PÄÄTOIMITTAJAT:
Timo Keistinen
Sirpa Karvonen

TOIMITUSSIHTEERI,
TEKNINEN TOTEUTUS,
KANNEN KUVAT:
Sanna Keistinen/
Aawa Creative
sanna@aawacreative.com
p. 040 5928 607
aawacreative.com

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT:
info@ratkes.fi

ILMESTYMISAIKATAULU 2020:
Lehti ilmestyy maalis-, elo- ja joulukuussa. Nron 2/2020 aineistopäivä on 1.8.2020