PÄÄTOIMITTAJILTA

Nyt on aika tehdä hyppy uuteen

Teksti: Timo Keistinen ja Sirpa Karvonen

Pääministeri Sanna Marin hallitusohjelman ensimmäiset askeleet on otettu. Kansallisella tasolla tavoitteena on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Kaikkien on nyt syytä kääntää katseet eteenpäin. Paljon ei kannata vilkuilla sivuille, vaan nostaa tavoitteet esille. Ei ole syytä ainakaan katsoa taaksepäin. On syytä etsiä keinoja tavoitteisiin pääsemiseen. Nähdä pienet askeleet positiivisina merkkeinä. 

Hyvinvointivaltio on suomalaisille ylpeydenaihe ja sitä sen pitääkin olla. On arvokasta, että luomme kaikille yhtäläisiä mahdollisuuksia ja turvaa, ja pidämme kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä huolta. Ketään ei jätetä yksin. Tämä on osa suomalaista sosiaalista pääomaa. Sitä on aihetta kasvattaa kaikkien kohdalla. Luottamus yhteiskuntaan ja kanssaihmisiin on tärkeä osa hyvinvointia.

Ongelmapuheesta on syytä siirtyä ratkaisuihin. Ehkä kuitenkin haasteista voi nostaa esille. Tiedämme, että kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä 52 % johtuu mielenterveysongelmista. Psykooseja sairastavat elävät noin 15–20 vuotta muuta väestöä lyhyemmän elämän tärkeimpänä kuolinsyynä ollessa sydän- ja verisuonitaudit ja syöpä. Aikuisista noin 30 % ylittää alkoholin ongelmakäytön rajat. Päihdehäiriön takia sairaalahoitoa saaneiden elinajanodote on yli 20 vuotta lyhyempi kuin muun väestön. Nuorena mielialahäiriöiden takia sairaalahoidossa olleista alle puolet on töissä 25 ikävuoden jälkeen.

Nuorista, jotka ovat olleet syrjäytyneenä koulutuksesta ja työelämästä usean vuoden ajan, 60 %:lla on käytössä jokin psyykenlääke.

Tarvitaan siis viisautta, tulevaisuussuuntautuneisuutta, tavoitteellisuutta, voimavarakeskeisyyttä ja samalla myönteistä uteliaisuutta ja ratkaisujen etsintää. On syytä nähdä jo saavutettu edistyminen. Kansallinen uusi mielenterveysstrategia on julkaistu. Meillä on uusi Käypä hoito – suositus itsemurhien ehkäisyyn ja uusi itsemurhien kansallinen ehkäisyohjelma. Valtakunnallinen palveluvalikoimaneuvosto on todennut psykoterapian vaikuttavaksi hoidoksi ja katsonut sen kuuluvan suomalaiseen terveydenhuollon palvelukoriin kiinteästi. Lainsäädäntöön on kirjattu yliopistosairaaloille velvollisuus kehittää psykoterapioita. Psykoterapiatakuu ja matala kynnys terapioihin on laajasti esillä. Yhä enemmän tutkimuksia kertoo ratkaisukeskeisten menetelmien tehosta ja hyvästä kustannusvaikuttavuudesta. Valtionavustusta ollaan myöntämässä 190 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessien kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Ei siis ole kysymys uinuvista voimavaroista, vaan käytössä olevista vahvuuksista ja mahdollisuuksista. Ehkä olisi aika juhlia.

Tämä sähköinen Ratkes – lehti koostuu käytännön ja mahdollisuuksien palasista. Ratkaisukeskeiselle filosofialle on tyypillistä suunnitella tarvittavia askelia ja ottaa kaikki mukaan kohti tavoitteita. Omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys.

Sirpa Karvonen

Ratkes-yhdistyksen hallituksen jäsen
050 4010131
karvonen.sirpah@gmail.com

Timo Keistinen

Lääkintöneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö
Ratkes-yhdistyksen puheenjohtaja
044 500 8008
timokeistinen@welho.com