Kun tulevaisuuden tavoitetilani toteutui työssäni

Teksti: Katja Kiiski

Olen osallistunut viime syksystä alkaen työnohjaaja, taideterapeutti Anu Lehtola-Donnerin vetämään Intuitiiviseen päiväkirjaryhmään. Saamme ryhmässä tehtäviä ja siellä kannustetaan myös muuhun itsereflektioon päiväkirjaan kirjottamalla. Olen ryhmän aikana pohtinut päiväkirjassani paljon eri näkökulmien ja annettujen tehtävien kautta omaa työtäni. 

Kirjoitin helmikuun alussa päiväkirjaani tulevaisuuden tavoitetilani kuvauksen siitä, mistä huomaan onnistuneeni eräissä työtehtävissä. Kirjoituksessa istun junassa 28.2., kun työt helmikuulta on tehty: Kuvailen oloani, mitä ja miten olen tehnyt, mitä asiakkaat ovat saaneet ja mitä on tapahtunut. Junassa istuessani muistelin kirjoittamaani ja hämmästyksekseni asiat olivat menneet paljolti kuvailemani mukaisesti. 

Tulevaisuuden tavoitetilan kuvailu on tuttua ratkaisukeskeistä työotetta käyttäville. Olen käyttänyt sitä usein ajattelemalla ennen työnohjaus- tai valmennussession alkamista. Idean tähän sain joitakin vuosia sitten Lyhytterapiainstituutin koulutuksessa, jossa kouluttajana oli kanadalainen Haesun Moon. Hän jakoi meille ”valmennuskortit” ensimmäisen tapaamisen kysymyksistä. Korteista yksi kehottaa valmistautumaan itse ennen valmennuksen alkamista seuraavien kysymysten avulla:

  • Oletetaan, että olet parhaimmillasi valmennusdialogissa. Mitä huomaat itsestäsi?
  • Mitä asiakkaasi huomaisi?
  • Milloin viimeksi tapahtui jotakin edellä kuvatun kaltaista?

Tätä juttua kirjoittaessani törmäsin Work goes happy -facebooksivulla päivitykseen (29.2.2020) loputtomista to do -listoista. Listojen tekeminen on monelle, myös minulle, tuttu keino vapauttaa aivokapasiteettia ajattelutyöhön. Toisaalta tekemättömien asioiden lista voi olla myös painava taakka, jota ei voi lakata käymättä läpi. Päivityksessä tarjotaan ratkaisuksi uuvuttavien to do -listojen kirjoittamiselle käänteistä Have done -listaa – kuin kiitollisuuspäiväkirja, mutta konkreettisempi. Have done -listan idea on simppeli: tekemättömien tehtävien sijaan listataan asioita, jotka on jo tehnyt. Listan tarkoitus on kiinnittää huomiota siihen, mitä on saanut aikaiseksi, aika lailla samaan tapaan kuin Moonin viimeisessä kysymyksessä ennen valmennuksen alkamista.

En ole aiemmin juurikaan kirjoittanut yksityiskohtaisia tulevaisuuden kuvauksia paperille työhöni liittyen. Olen ajatellut niitä. Kokemukseni ja uusi heräämiseni päiväkirjan kirjoittamiseen kannustaa minua jatkossakin kirjoittamaan epävarmuuden ja riittämättömyyden tunteiden lisäksi onnistumiskuvauksia tulevaisuudesta. Asioilla, joihin kiinnitämme huomiomme on taipumus toteutua.

Aurinkoa kevääseenne!

Katja Kiiski

Katja Kiiski (YTM) on yrittäjä, työnohjaaja ja organisaation kehittäjä. Hän opiskelee työ-ja organisaatiopsykologiaa ja kirjoittaa teoriaan ja käytännön kokemuksiinsa perustuvaa työelämäblogia Unelmia paremmasta työelämästä osoitteessa www.katjakiiski.com