Ratkes 4/2021 on ilmestynyt

Ratkes-lehden teemoja ovat kieli eri yhteyksissään ja muodoissaan sekä muutamat ajankohtaiset näkökulmat.