Ohjeita aineiston lähettäjille

Ohjeita aineistojen lähettäjille

RATKES-lehti julkaisee dialogista ratkaisu- ja voimavarasuuntautunutta ajattelua, työskentelyä, tutkimusta ja kulttuuria käsitteleviä artikkeleita, selostuksia, katsauksia, keskustelupuheenvuoroja, haastatteluja, kirjallisuusesittelyjä, koulutus- ja konferenssiselostuksia sekä muuta aihepiiriin liittyvää aineistoa.

Toimitus varaa oikeuden editoida käsikirjoituksia.

Lehdistä toimitetaan myöhemmin verkkoversiot, jotka julkaistaan  Ratkesin verkkopalvelussa www.ratkes.fi. Tätä varten kirjoittajia ja kuvaajia pyydetään lähettämään suostumus samalla kun toimittaa aineistonsa lehdelle  [LINKKI sopimukseen tulossa].
Käsikirjoitukset

Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostitse WORD-tiedostona (.doc ja .docx-päätteet) tai RTF-muodossa (.rtf). Artikkelin pituus voi olla enintään kahdeksan liuskaa (Times 12, fontin koko 12, riviväli 1,5). Kuviot ja taulukot sisältyvät tähän sivumäärään.

Toivomus on, ettet muotoile tekstiäsi. Sivunumerointi, sisennykset ja ylimääräiset välilyönnit, sarkaimet, sivunvaihdot ja tavuviivat sekä tekstinkäsittelyohjelmien tyylit hankaloittavat toimitustyötä ja taittamista ammattilaisohjelmin.

Kaikki kuvat, kaaviot ja kartat lähetetään sähköpostitse erillisinä tiedostoina. Sallittuja tiedostomuotoja ovat tavallisimmat eli .pdf, .jpg, .eps, .tiff ja .xls. Kuvien laatuun kannattaa kiinnittää huomiota, ja kuvien resoluution tulisi olla riittävän suuri, vähintään 300 dpi, viivapiirrosten ja karttojen 600 dpi. Tekstiin sijoitetut kuviot ja taulukot lähetetään myös erikseen pdf-muotoisina.

Kirjoituksen yhteydessä julkaisemme kirjoittajan valokuvan ja hänen yhteystietonsa, myös arvon ja/tai ammatin, www-sivujen osoitteen jne.
Lähteet

Jos kirjoittaja on artikkelissaan käyttänyt jonkun muun tekemää aineistoa, lähde on ilmoitettava. Kuvista ilmoitetaan aina tekijä, ellei kyseessä ole kirjoittajan oma teos.

Lähteet ja kirjallisuus luetteloidaan aakkosjärjestyksessä tekijän nimen mukaan.

Ks. esimerkkejä lähteiden merkitsemisestä.
Ilmoitukset

Ilmoitukset lähetetään toimitukselle pdf-tiedostoina osoitteeseen milla.saarikko [ät-merkki] welho.com. Ilmoitusten koot ja hinnat.

takakansi ratkes 1 2012

Takakansi Ratkes 1/2012.
Kuva: Leena Rönkkö.

 

Lehti ilmestyy vuonna 2017 maalis-, kesä- ja marraskuussa seuraavasti:

nro 1 viikolla 12, deadline 15.2.
nro 2 viikolla 25, deadline 15.5.
nro 3-4 viikolla 51, deadline 15.11.
 


Ratkes-lehden ilmoitusten koot ja hinnat


Ohjeita aineistojen lähettäjille


Uudelleenjulkaisusopimus – Ratkes-lehden kirjoittajille ja kuvaajille